Thi Khúc – Trăng Chiều

0zzzzab2277

THI KHÚC TRĂNG CHIỀU
Thơ Vivi

Lệ Mẹ ngàn năm

Ba Đình Hán hóa mù lòa
Giang Sơn đổ nát, lệ pha cốc sầu !

Mẹ Việt ngàn năm ngấn lệ
Trải bao thế hệ ly tan
Hết ngoại xâm, rồi nội gian
Tang chồng còn chít, nghĩa trang con về

Chế độ Mán Mường trị Quốc
Dĩ nhiên hiến đất cầu thân
Thờ ngoại xâm, diệt lương dân
Độc tài đảng trị, nào cần sĩ phu

Nhặt bóng thời gian vá mộng
Bao mùa xuân lộng đồi mơ
Sông quê sóng bạc đôi bờ
Nhịp cầu Ái Tử, bơ vơ Mẹ già !

Bạt cánh tìm về tổ ấm
Thời gian hỏi chấm từng ngày
Mẹ Việt buồn, nợ oan vay
Như trăng đáy bể, nào hay vuông tròn

Chế độ nô gian đảng trị
Non sông ắt bị dập trù
Còn quan nô, còn sĩ mù
Thanh niên trí thức ngồi tù thay dân

Đồng hóa âm mưu Tàu Cộng
Việt gian quyền lộng tiếp tay
Tiếng Hoa giáo dục rõ ngay
Giống nòi Tộc Việt sớm ngày diệt vong

Đốt ngọn đèn sầu hiu hắt
Soi đời úp mặt tháng tư
Mị hòa bình, tạo thực hư
Giống nòi ly biệt, lệ dư Sơn Hà

Chế độ xem dân thù địch
Toàn là phản nghịch nước nhà
Luật rừng giữa chốn quan tòa
Còn đâu công lý, lệ nhòa dân đen

Hạt giống đỏ trồng độc trị
Cha lừa, con mị, cháu gian
Dân đen khô lệ cơ hàn
Mạt gia bạc Nước, ly tan giống nòi

Mạt chế độ đê hèn nhục
Giang sơn rữa mục gầy hao
Chí làm trai chẳng lẽ nào
Ngồi nhìn nước mất, lao xao giống nòi

Vivi
Norway 18.8.2012
(Thi khúc)  

Advertisements

21 thoughts on “Thi Khúc – Trăng Chiều

  1. THI KHÚC TRĂNG CHIỀU
    Giống nòi Việt

    Tiếc thương nòi giống Tiên Rồng
    Ly tan khắp nẻo ngồi trông nghẹn ngào

    Đảng cộng tạo ra nước mạt
    Độc quyền, độc ác, độc gian
    Chức càng cao, dạ càng tham
    Ba Đình rõ mặt manh manh cả bầy

    Chế độ diễn hề công lý
    Độc tài, độc chí, độc manh
    Thế lực cao, trí càng gian
    Đỉnh cao trí tuệ, ngụy quan độc tàn

    Bán nước tự khai chỉ mặt
    Mị lừa bịt mắt ngu dân
    Rước Mao quì Mác kết thân
    Đảo xanh trao bán, hiến dâng rừng vàng

    Bịt miệng lừa dân bán Nước
    Nô Tầu mua tước vinh thân
    Dân Làm Báo, đã vạch trần
    Manh nha Hồ đảng, tru dân diệt nòi

    Tham nhũng lộng quyền Nước mạt
    Ngân hàng tiền bạc tiêu tan
    Quan Làm Báo, thấy bất an
    Chỉ danh chức vị Hán gian Ba Đình

    Quan phát hiện, dân chỉ thẳng
    Nội xâm vỡ mặt phát loa
    Đảng Làm Báo, lộ diện ra
    Luật rừng độc thủ, pháp ma độc hành

    Quyền lực tranh giành tụng đảng
    Chức nô lảng vảng triều Hoa
    Còn độc đảng, còn mù lòa
    Lót đường Hán hóa, lệ nhòa thiên thu

    Nợ nước hai vai gánh nặng
    Tù lao thân quặn xót xa
    Ba Đình Hán hóa mù lòa
    Luật rừng thống trị, máu nhòa bể đông

    Chế độ tham ô cả lũ
    Đời dân tang phủ bi ai
    Sĩ phu ơi ! Vứt tay sai
    Đập tan độc đảng, độc tài Hán gian

    Hội nghị Hán gian vênh váo
    Mười lăm ngày láo, mị, lừa
    Sĩ phu, trí thức rõ chưa ?
    Pháp quyền đảng ngụy, đảng chừa tru dân

    Vivi
    Norway 16.10.2012

  2. Đỉnh cao trí gian

    Tướng quan trí Mán tài Mường
    Giang sơn tàn mạt, nhiễu nhương Tộc Hồng !

    Trí trá đỉnh cao trí trá
    Chức quyền khấm khá đô, vàng
    Nước nhà mục, dân oán than
    Độc tài tham nhũng, độc gian tham tàn

    Chế độ “Đỉnh cao trí tuệ”
    Bịt mồm bảo vệ trí gian
    Chống tham nhũng, chống quan tham
    Chống ngay tên X, chống quàng mặt Y

    Tuổi trẻ nặng tình non nước
    Đem thân chận bước đảng nô
    Sĩ phu, trí thức tù vô
    Quyết xây dựng lại cơ đồ Tổ Tiên

    Bịt miệng, bịt tai, bịt trí
    Giang Sơn ắt bị tiêu tan
    Sĩ phu yêu nước lệ tràn
    Pháp quyền độc đảng lập đàn tru dân

    Quan chức bất tài lãnh đạo
    Lừa dân giả tạo từ quan
    Thế quyền to, trí mọn gian
    Dựa Tàu tham nhũng, phá tan Sơn Hà

    Xuất ngoại tìm đường bán nước
    Đích danh mưu chước từ Hồ
    Lửa dân chủ đốt tượng nô
    Đập tan chế độ tham ô độc quyền

    Năm mốt năm theo lệnh đảng
    Mỵ lừa, độc ác, dã nhân
    Nặng với đảng, nhẹ với dân
    Dân là dụng cụ hiến thân nô tài

    Sách rửa tội đồ thờ giặc
    Ba Đình tụ mặt Hán gian
    Mỵ dân đánh bóng ngụy quan
    Tụng ca chế độ, tập đoàn cộng nô

    Chế độ tạo ra thù địch
    Đỉnh cao nô dịch ngoại lai
    Pháp quyền nhà nước phù sai
    Manh tâm trù dập, bi ai dân lành

    Quan tướng đảng Hồ lộ mặt
    Ghi ân Hán giặc đảng Mao
    Đạn bom quân lính mang vào
    Miền Nam đánh chiếm, máu đào tràn sông

    Vivi
    Norway 22.01.2013

  3. Trò lừa Hiến Pháp

    Manh nha hiến pháp đảng tô
    Luật rừng đảng giữ, côn đồ đảng nuôi

    Hiến Pháp sửa qua nhai lại
    Trò lừa lải nhải quanh co
    Sửa làm chi, vứt vô lò
    Xây nền dân chủ, tự do dân nhờ

    Hiệp định Paris mở ngõ
    Để cho cộng đỏ tràn vô
    Bốn mươi năm rõ đảng Hồ
    Mị dân hiến đất, quì nô cộng Tàu

    Chế độ luật rừng xử án
    Quan tòa Mường Mán lô nhô
    Độc chiêu “Điều Bốn” đào mồ
    Chôn dân quằn quại ngục nô rợ Hồ

    Chế độ lê dân thù địch
    Tội can phản nghịch nước nhà
    Đảng nô ngoại giặc Tàu Nga
    Chôn dân hiến đất, hồn ma rợn thù

    Hiến pháp Việt Nam đảng vẽ
    Tự ban, tự kẽ, tự xài
    Độc gian, độc trị, độc tài
    Lê dân máu lệ đổ dài tù lao

    Quốc hội bù nhìn tim gỗ
    Gật đầu, tay vỗ, hoan hô
    Nước nhà đổ nát vì nô
    Hãy mau phế bỏ tông đồ dã man

    Độc đảng, độc tài, độc mị
    Giang sơn ắt bị tan hoang
    Hãy khai thật nói rõ ràng
    Mấy mươi năm đảng ngụy gian tội đồ

    “Điều bốn” ý dân hãy xóa
    Độc tài nước hóa diệt vong
    Giống nòi Việt máu lệ đong
    Đỏ cờ máu đảng, đỏ lòng sĩ gian

    Bà mẹ anh hùng đảng vẽ
    Bằng khen vỡ lẽ mị lừa
    Đảng gian ác, thấy rõ chưa ?
    Dân đen trí thức, chẳng chừa một ai !

    Mồ mả đánh Tàu bỏ phế
    Nằm trong thể chế đảng gian
    Dân tộc đau, máu lệ tràn
    Núi sông đổ nát, cơ hàn lương dân !

    Vivi
    Norway 02.6.2013

  4. Nạn hèn

    Nô gian trí thức Ba Đình
    Hiến thân giặc Hán, điêu linh sơn hà

    Bauxite thải bùn độc hại
    Đời dân ắt phải hiểm nguy
    Sĩ phu ơi ! Nước lâm ly
    Tương lai Tộc Việt còn chi sinh tồn

    Hiến pháp trình dân sửa đổi
    Trò hề bó chổi diễn hề
    Bỏ điều bốn, đảng tung hê
    Suy đồi đạo đảng, bùa mê đảng tàn

    Đất nước cần người học thức
    Nào cần quyền chức tay sai
    Nói sự thật, Xóa nô tài
    Vứt ngay độc đảng, ngụy lai độc hành

    Quyền chức tay sai quyền chức
    Nô gian trí thức Mán Mường
    Bỏ «Điều bốn», đảng cản đường
    Độc tài đảng trị, độc vương bá quyền

    Quân đội nhân dân đảng mị
    Đời dân ắt bị độc tài
    Ngụy quân đội, ngụy tay sai
    Giang sơn đổ nát, bi ai giống nòi

    Kiến nghị sửa thay hiến pháp
    Muôn dân hồi đáp chung lo
    Đồng tuyên bố dựng tự do
    Xóa nền đảng trị, đảng co độc quyền

    Quân đội nhân dân đảng dụ
    Hiến thân công cụ đảng gian
    Ngụy quân đội, ngụy tham quan
    Buôn dân bán nước, ly tan Tộc Hồng

    Tạ tội cúi đầu tạ tội
    Hận thù tâm tối hận thù
    Ba sáu năm, mộ âm u
    Nghĩa trang cấm cố, dập trù khổ sai

    Độc Pháp, độc quyền, độc trị
    Đời dân ắt bị hiểm nguy
    Gian si chế độ gian si
    Phá tan đất nước, lâm ly Tộc Hồng

    Rước giặc cộng Mao giải phóng
    Dân nam rũ bóng bi ai
    Giặc Ba Đình, giặc tay sai
    Mỵ dân hiến nước, bất tài độc gian

    Vivi
    Norway 16.7.2013

  5. Bán Nước vinh thân

    Giữ độc tài, Nước ngậm ngùi
    Lê dân huyết lệ sụt sùi ngàn thu

    Giữ độc tài dâng đất biển
    Nhục hèn thực hiện lệnh Mao
    Tộc Việt ơi ! Chẳng lẽ nào
    Đốt trang hùng sử, lệ trào Tổ Tiên

    Cửa ngục tà quyền Hà Nội
    Độc tài gieo tội quê hương
    Hoa công lý nở đoạn trường
    “Công Nhân” nhi nữ, lụy đường tù lao

    Ngày tết mậu thân sáu tám
    Giặc Hồ cậy bám giặc Mao
    Rước vào Nam nhuộm máu đào
    Thù lưu thiên cổ, hận trào thiên thu

    Chế độ ma tru thống trị
    Độc tài ắt bị Nước vong
    Lê dân bịt miệng lệ đong
    Buồn trông đất mất, nào mong sinh tồn

    Non Nước lâm nguy réo gọi
    Nam nhi tự hỏi lên đường
    Nội gian mỵ hiến biên cương
    Mồ hoang trấn thủ, phố phường an cư

    Mấy chục năm rồi cấm cố
    Lá khô xây mộ điêu tàn
    Giặc cờ đỏ, giặc tham gian
    Dập trù nòi giống, ngoại bang lạy qùi

    Cờ đỏ trời nam u ám
    Mộ cùm sầu thảm đời trai
    Non sông nợ gánh oằn vai
    Mẹ già vắt lệ bi ai đoạn trường

    Đốt nén hương tình Núi Bể
    Nguyện cầu huynh đệ siêu vong
    Đang cơn lửa đạn bom đong
    Mong ngày thạnh trị, kết vòng hoa tang

    Hết súng gươm rồi đày đoạ
    Tuổi xuân tàn tạ xác thân
    Tù lao “Cải Tạo” dã nhân
    Chết manh áo rách, phù vân chập chờn

    Non Nước bụi hồng phủ lạnh
    Giống nòi hiu quạnh xanh xao
    Vô danh chiến sĩ lệ trào
    Thấm trang ô sử, vàng hao mộ sầu

    Vivi
    Norway 4/2010

  6. Chế độ vô sĩ

    Dân đen họa kiếp độc tài
    Quan quyền vô sĩ, tay sai cả đàn

    Chế độ sợ dân lật đổ
    Tập đoàn lưỡi gỗ tâm nô
    Đại hội đảng, giặc côn đồ
    Tru dân hiến Nước Tàu ô lộng hành

    Hiến pháp mị lừa của đảng
    Cùm dân cả mạng lẫn hồn
    Giữ chế độ, đảng độc tôn
    Luật sư là kẻ thợ chôn dân quyền

    Đại hội đảng buôn bán Nước
    Cậy Tàu chức tước vinh quang
    Hiến đảo xanh, bán rừng vàng
    Tàu ô xâm nhập, đảng gian lót đường

    Trí thức quăn queo lừa lọc
    Co ro quì dọc Ba Đình
    Ngụy chế độ, ngụy sử xinh
    Bẻ cong ngòi viết, tô hình trắng đen

    Độc đảng mị lừa đen tối
    Cha truyền con nối làm vua
    Rập khuôn Tàu cộng thi đua
    Mán Mường lố nhố a dua khoe tài

    Đàn áp đọa đày khốn khổ
    Nghiệt oan ngắn cổ than trời
    Sĩ gian nô, đảng mị lời
    Tạo ra chế độ, máu rơi nước tàn

    Việt Cộng dựa Tàu diệt tổ
    Dựng lên chế độ gian manh
    Nhà tù mọc khắp rừng xanh
    Lê cùm xiềng xích, máu tanh đỏ trời

    Độc đảng, độc tài, độc mị
    Lừa dân thống trị manh nha
    Tang thương hồn nước xót xa
    Vắt sầu dân tộc, lệ nhòa sử xanh

    Chế độ cha truyền con nối
    Tạo ra xã hội mù lòa
    Diệt trí sĩ, tụ đảng ma
    Lừa dân xích đỏ, phá tan nước nhà

    Giữ độc tài nuôi chế độ
    Cậy Tàu đô hộ quê hương
    Quặn đau tộc Việt tang thương
    Chìm sâu biển lệ, đoạn trường non sông

    Vivi
    Norway 03/2011

  7. Độc đảng họa dân

    Sĩ phu yêu Nước lệ tràn
    Cùm trong chế độ mạ vàng tự do

    Chấm dứt độc tài đảng trị
    Quan tham ích kỷ lộng hành
    Trị dân bằng luật rừng xanh
    Máu oan nhuộm đỏ, hôi tanh ngục trần

    Cầu nguyện nạn nhân độc trị
    Thoát cơn cực bỉ tù lao
    Còn độc đảng, dân xanh xao
    Sĩ phu yêu nước, máu đào ắt rơi

    Độc đảng ngu dân độc trị
    Non sông ắt bị ngoại xâm
    Sĩ Phu ơi ! Há lẽ câm
    Ngồi nhìn Dân Tộc chôn hầm Hán gian

    Chế độ thủ tiêu Dân Tộc
    Núi sông họa độc phân ly
    Người Việt ơi, chờ đợi gì ?
    Núi sông đảng cắt, đảng chi cộng Tàu

    Đảng cộng gieo thù Việt Tộc
    Giống nòi nhiễm độc tả tơi
    Việt Nam ơi ! Hòa bình ơi !
    Lê dân ly tán, tơi bời Giang Sơn

    Cô gái Việt Nam đau khổ
    Bao đời lệ đổ quê hương
    Nhìn non sông, xót đoạn trường
    Rừng vàng biển bạc, biệt đường phù du

    Chế độ tru dân hoảng hốt
    Công an đội lốt côn đồ
    Hành hung, khủng bố, đày nô
    Sĩ phu yêu nước, liệm mồ tù lao

    Ngụy Quốc chôn vào độc trị
    Trí gian, tâm mị, đảng nô
    Rước giặc Mao, hiến cơ đồ
    Tổ Tiên u uất, nhấp nhô biển sầu

    Độc đảng “Mán Mường trí tuệ”
    Tạo ra thế hệ manh nha
    Đời ông truyền tới đời cha
    Triền miên nối tiếp, Sơn Hà đảo điên

    Mẹ Việt ngậm sầu vắt lệ
    Đau lòng thế hệ vô nhân
    Ngụy bán Nước, mị lừa dân
    Sản sinh chế độ, quân thần tim khô

    Vivi
    Norway 6.2011

  8. Độc tài tru Nước

    Tai họa tháng tư đen dẫn đến
    Tàu sang đồng hóa chẳng đâu xa

    Hiệp định Geneva chia cắt
    Hai miền Nam Bắc hận thù
    Độc gian, độc đảng, độc tru
    Cõng Nga Tàu cộng, dập trù Giang Sơn

    Cờ đỏ cùm dân tru Nước
    Độc quyền, độc tước, độc quan
    Ba lăm năm giữ xảo gian
    Gây thù gieo hận, phá tan Sơn Hà

    Óc gỗ, tim khô cả lũ
    Đảng gian, trí ngủ, sĩ khùng
    Bán Bauxite, bán Uranium
    Ngụy danh thuê mướn, Đất Hùng diệt vong

    Trao đổi Nam Quan súng đạn
    Vô Nam nổi loạn chiến tranh
    Giặc tru dân, giặc ngu manh
    Ba Đình cả lũ, ô danh muôn đời

    Thơ hịch truyền Tàu Ô khiếp
    Sử hùng muôn kiếp lưu danh
    Tộc Việt ơi ! Dạ sao đành
    Ngồi nhìn Tàu chiếm đảo xanh rừng vàng

    Tổ Quốc “Cộng” xây hoạ nạn
    Tuổi xuân xả mạng bảo an
    Tháng tư đen, súng cài tang
    Nhát dao tham vọng, lệ tràn Quốc vong

    Máu lệ tìm đường tỵ nạn
    Lánh xa cái đảng độc tru
    Tháng tư Quốc Hận ngàn thu
    Miền nam địa ngục, nhà tù trần gian

    Nhớ thuở tháng tư đen thủi
    Đảng vô bắt đuổi “Dân Nam”
    Chết vượt biên, chết cùm giam
    Thương binh máu nhuộm đỉnh tham gian tà

    Mười sáu tấn vàng ai thủ
    Miền Nam giao đủ tận tay
    Giặc Ba Đình, giặc cướp ngày
    Thủ tiêu tài sản, đọa đày “Dân Nam”

    Rừng đảo Việt Nam rõ đủ
    Tộc Hồng làm chủ đã lâu
    Giặc Mao, giặc Cộng từ đâu
    Âm mưu xâm chiếm, ắt đầu lìa thân

    Vivi
    Norway 3/2010

  9. Giặc Ba Đình

    Độc đảng tạo ra gian dối
    Mị dân bán Nước, rõ thói lai căng

    Lệ đốt đèn tâm tưởng niệm
    Nạn nhân khâm liệm độc tài
    Chết vì đày đọa khổ sai
    Chết vì nô lệ, ác lai dập trù

    Hà Nội lễ mừng giải phóng
    Cờ băng máu đóng ngoại lai
    Tháng tư rõ mặt nô tài
    Tru dân bán Nước, tay sai Nga Tàu

    Chế độ xảo gian chế độ
    Cả đàn rõ lộ manh nha
    Lũ trí gian, lũ tâm tà
    Chối càn rồi cũng gật gà tự khai

    Chế độ “Đỉnh cao trí tuệ”
    Gian manh chẳng tệ ma cô
    Cử nhân luật, tiến sĩ vồ
    Tự in tự cấp, tự tô tự đồ

    Hạt bụi lót đường nghiệt ngã
    Mua danh cặn bã mua danh
    Ngẫm đời mượn khói vẽ tranh
    Lộng khung ảo ảo, manh manh góc đời

    Cộng Sản gây toàn tội ác
    Hiện tình bia tạc thế gian
    Hỡi Ba Đình ! Hỡi độc tham !
    Vứt ngay cái đảng phá tan Sơn Hà

    Đảng tặc tạo ra gian dối
    Cùm dân bóng tối độc tài
    Tộc Việt ơi ! Giặc Tàu lai
    Ngồi ngay cái đỉnh tay sai Ba Đình

    Nợ Nước nặng lòng Lý Tống
    Bao phen chịu sống tù lao
    Xả thân dâng hiến đồng bào
    Tủi hờn Quốc nhục, máu đào Rồng Tiên

    Mặt nhám bầu show trơ tráo
    Lòng tham nối giáo giặc Hồ
    Ô danh tị nạn danh ô
    Bã mồi u ám, tiền đô mù lòa

    “Nghị quyết” đỏ đen “Ba Sáu”
    Mưu đồ lừa cháu lưu vong
    Tộc Việt ơi ! Há lẽ mong
    Nằm chờ bố thí, ngồi đong lệ sầu !

    Vivi
    Norway 8/2010

  10. Lệ Sử

    Quỳ lụy Tàu Mao hiến đất biển
    Độc mỵ ngu dân diệt giống nòi

    Con gió lẳng lơ con gió
    Tang mây lấp ló trăng mờ
    Chiều buồn ái ngại vần thơ
    Cuối trời ai đón, ai chờ duyên xưa

    “Giải phóng” Miền Nam cướp sạch
    Tay dân trắng bạch lầm than
    Tù đày hành chết dã man
    Vượt biên bỏ mạng, máu tràn bể đông

    Đất biển dâng Tàu qùy lụy
    Cậy quyền độc mỵ ngu dân
    Tộc Hồng treo cánh phù vân
    Chỉ vì mù Sĩ hiến thân đảng Hồ

    Tà đạo Làng Mai Bát Nhã
    Tụng “hồ” ra rả ngợi ca
    Kinh hồng nhuộm máu Sơn Hà
    Luân hồi quỷ lộng, Cà Sa lừa đời

    Ngụy đạo xây chùa tụng niệm
    Thờ “hồ” tẩm liệm lê dân
    Mõ kinh tru khấn dã nhân
    Tăng ni ma tánh, tà thần Nước vong

    Ngẫm đốt nén hương lệ sử
    Soi từng dòng chữ đau thương
    Nhặt sầu tiếng Quốc kêu sương
    Giang Sơn đổ nát, đoạn trường hồn Ngô

    Vắt lệ sử tình ngậm đắng
    Núi sông than ngắn thở dài
    Ngụy danh “giải phóng” ngoại lai
    Tạo ra thảm cảnh bi ai dân lành !

    Đời lính một trời thống khổ
    Lê dân máu đổ thê lương
    Việt gian rước giặc bắc phương
    Xua quân tàn phá quê hương tan tành !

    Bauxite Ba Đình độc bán
    Ngụy danh treo bảng kinh doanh
    Người Việt ơi ! Dạ sao đành
    Ngồi nhìn Tàu Cộng phá tan Sơn Hà

    Trang sử chính danh bất diệt
    “Cờ Vàng” Nước Việt thiên thu
    Bao giờ sạch giặc sĩ mù
    Dân đen hết sợ ma tru “Sao Vàng”

    Thực thực hư hư ảo ảo
    Bóng đời phiền não triền miên
    Túi tham đè xác dân hiền
    Oan cừu Quốc lạc, ba miền lệ dư

    Sâu bọ mồm loa thờ cộng
    Đê hèn tham vọng một đàn
    Ba bốn năm, dân lầm than
    Sao không thức tỉnh hiên ngang với đời

    Ba bốn năm sau tỵ nạn
    Ngày về “Trưởng Hạm, Cờ Hoa”
    Ba Đình trải thảm đón chào
    Linh đình yến tiệc, mừng trao ân cần

    Thân phận chính danh tỵ nạn
    Cờ Vàng hồn mạng Non Sông
    Hậu sinh con cháu Lạc Hồng
    Đời đời nối tiếp cha ông giữ gìn

    Hết đạn bom, rồi đày đọa
    Nội gian gieo họa triền miên
    Mẹ ơi ! Nợ Nước chưa yên
    Con đành biệt xứ, Mẹ hiền thứ tha

    Hội nghị Việt Kiều hảo tặc
    Việt gian tụ mặt kiều gian
    Manh nha thống trị bạo tàn
    Mặc cho Nước mất, cơ hàn lê dân

    Nung chí đáp lời Tổ Quốc
    An dân – Yên đất – Cư an
    Thời ly loạn quyết xả thân
    Hiếu trung giữ trọn, khí nhân vẹn toàn

    Thương tiếc cuộc đời người lính
    Sa trường chinh chiến hiểm nguy
    Hy sinh xương máu lâm ly
    Bây giờ chuốc nhục, hành vi cẩu “kỳ”

    Vô đáy túi tham vô đáy
    Rõ ràng mặt cháy rõ ràng
    Mỵ dân bán đất ly tan
    Ma “hồ” ô sĩ, bầy đàn giặc tham

    Đất Nước tan hoang ô nhục
    “Lính, dân” tù ngục khổ sai
    Bỡi vì ai ? Bỡi vì ai ?
    Tham gian sư sĩ, tham tài tướng quan

    Vivi
    Norway 2009

  11. Mị dân độc trị

    Mị dân bán Nước vinh quang
    Núi sông tan tác, lầm than Tộc Hồng

    Chế độ dập trù tí thức
    Tạo ra quan chức Mán Mường
    Cậy Tàu thống trị quê hương
    Độc quyền bán Nước, độc quyền buôn dân

    Chế độ tạo nền công lý
    Độc tài, độc trị, độc vương
    Giữ độc đảng, bán quê hương
    Đỉnh cao quyền chức Mán Mường gian tham

    Chế độ mị dân bán nước
    Mán Mường chức tước vinh quang
    Biển rừng mất, dân lầm than
    Sĩ phu ắt phải máu loang lao tù

    Tòa án Mán Mường xử án
    Phán theo lệnh đảng “Đỉnh cao”
    Đất Nước này, Hiến Pháp nào ?
    Độc tài kết án, tù lao đọa đày

    Pháp luật Mán Mường độc đảng
    Quan tòa độc phán án tù
    Đảng “Đỉnh Cao”, chẳng hầu tòa
    Kiện thưa bị tội, thẩm tra giam cầm

    Trù dập lương dân khốn khổ
    Tiếp tay chế độ độc tài
    Giặc công an, giặc tay sai
    Gieo thù gây oán, tương lai nợ đền

    Chế độ độc tài ngụy tạo
    Pháp quyền lừa đảo dân đen
    Không thể câm, không thể hèn
    Sống trong ô nhục đất phèn hôi tanh

    Ngọn đuốc tự do mở lối
    Soi đường đen tối quê hương
    Đạp lên độc đảng bá vương
    Đập tan chế độ Mán Mường quan nô

    Độc đảng, độc quyền, độc cử
    Mị dân ứng cử tự do
    Chức quyền đảng giữ thí cho
    Sĩ phu yêu Nước, nằm co ngóng trời

    Xã hội Mán Mường chủ nghĩa
    Tạo ra trí phịa sĩ câm
    Quan quyền độc trị gian thâm
    Bịt tai, bịt mắt, bịt tâm, bịt mồm

    Vivi
    Norway 5/2011

  12. Nạn tham gian

    Độc tài, độc đảng, độc tham
    Độc gian, độc trị, độc quan, độc quyền

    Độc đảng cậy Tàu thống trị
    Non Sông ắt bị vong nguy
    Giặc Ba Đình, giặc gian phi
    Tay sai ngoại giặc, phân ly giống nòi

    Một lũ cháu con Mường Mán
    Độc tham giữ bám độc tài
    Lũ gian sĩ, lũ quan sai
    Tiếp tay chế độ giặc lai Mao Tàu

    Độc đảng phi nhân Hà Nội
    Tru dân vô tội dã man
    “Núi Thờ” Thánh Giá cài tang
    Máu oan công lý đổ tràn Đồng Chiêm

    Non thế kỷ đà thấu rõ
    Ba Đình chẳng bỏ gian manh
    Sĩ nô quyền chức đua tranh
    Bịt tai mắt miệng, dân lành lệ rơi

    Thế kỷ này ai cũng thấy
    Đảng gian giữ bẩy độc tài
    Giam cùm trí thức thở dài
    Nhà tù chế độ, bịt tai mắt mồm

    Chế độ côn đồ Hà Nội
    Tạo ra xã hội côn đồ
    Quan quyền, tướng tá tham ô
    Lê dân trù dập, nhấp nhô bể sầu

    Trí thức vô tâm nô đảng
    Mồm rao lảng vảng tự do
    Buôn dân bán nước giàu to
    Chức quyền cả lũ mặt mo gối mòn

    Toà án trò hề Hà Nội
    Bịt mồm phán tội là xong
    Án tù viết sẳn vài dòng
    Bị can ắt bị giam còng tù lao

    Chế độ luật rừng cai trị
    Sĩ phu ắt bị giam còng
    Ba Đình nuôi họa diệt vong
    Ngoại xâm tràn ngập, nào mong sinh tồn

    Độc đảng, độc tài, độc ác
    Sĩ phu bỏ xác tù gông
    Nội gian tiêu hủy Non Sông
    Ly tan Tộc Việt, cháu Hồng nạn vong !

    Vivi
    Norway 2010

  13. Nạn tháng tư đen

    Vấn nạn tháng tư đen tối
    Lê dân hấp hối ngục trần !

    Tưởng tiếc mồ hoang chiến sĩ
    Tháng tư cực bỉ Quốc tang
    Mẹ già, quả phụ lệ tràn
    Nghĩa trang cấm cố, nội gian trả thù

    Tiếng Quốc tháng tư máu rỉ
    Tập đoàn hồ phỉ gian tham
    Cậy Tàu đánh chiếm Miền Nam
    Để rồi hiến đất,”công hàm” đảo dâng

    Tổ Quốc khăn tang chắp nối
    Tháng tư đen tối máu tanh
    Nội gian xáo thịt chiến tranh
    Trẻ thơ khóc hận chít vành tang thương

    Bia tạc vô danh chiến sĩ
    Sử vàng an nghỉ ngàn thu
    Tháng tư nội giặc trả thù
    Phi tang di tích, dập trù “Hương Linh”

    Sát Cộng Ba Đình báo Quốc
    An dân – Giữ đất – Hy sinh
    Bia đời khắc cốt anh linh
    Há nào xóa sạch, sử xinh tộc Hồng

    Nửa tấm thẻ bài để lại
    Nhắc đàn con dại khắc sâu
    Dù cho vận Nước bạc mầu
    Chữ trung tạc dạ, trắng đầu há phai

    Bất diệt máu xương bất diệt
    Đáp lời Tộc Việt hy sinh
    Bia đời hồn vọng Chí Linh
    Hịch truyền khắc cốt bóng hình thiên thu

    Thương tiếc dân đen máu đổ
    Nuôi quân tim gỗ Việt gian
    Hai mươi năm rước ngoại bang
    Tiếp tay Hán Hoá, phá tan Sơn Hà

    Hạt bụi tháng tư tàn độc
    Trút lên Việt Tộc đau thương
    Thuyền nhân hồn vọng thê lương
    Tấm bia tưởng miện, đoạn trường phi tang

    Thảm họa tháng tư Quốc nạn
    Thân treo bêu mạng đoạ đày
    Vì độc tài ! Vì nợ vay !
    Vì tham quyền thế, vì cay hận thù

    Tổ Quốc đèn mờ bệnh hoạn
    Nội xâm xáo loạn Giang Sơn
    Công hàm “Dâng Đảo” oan hờn
    Hoàng Sa loang máu chập chờn bể đông

    Chong ngọn đèn sầu vọng tưởng
    Vong linh vất vưởng núi sông
    Vô danh chiến sĩ tạc công
    Thuyền nhân máu lệ bể đông nguyện cầu

    Lệ đốt đèn tâm hiu hắt
    Từ tim máu vắt khấn cầu
    Mồ hoang u uất rừng sâu
    Khải hoàn cung thỉnh, giải sầu đăng quang

    Hạt lệ sầu đưa dang dở
    Mi khô – Tim vỡ – Gan bầm
    Bạn đi khuất bóng trời câm
    Bỏ ta khắc khoải sống thầm ngày đen

    Tưởng tiếc nạn nhân Cộng Sản
    Chết vì bỏ mạng tù đày
    Chết vì vượt biển đắng cay
    Chết vì cõng rước Tàu dày mồ cha

    Vivi
    Norway 4/2009

  14. Nhục Quốc oan dân

    Chế độ gây ra Nước mạt
    Phủi tay ủy thác cho dân

    Nội giặc cậy Tàu hiến đảo
    Lừa dân ngụy tạo dân tru
    Hoàng Sa mẹ tủi thiên thu
    Cha già uống nhục, lệ mù trời nam

    Chế độ đỉng cao Hà Nội
    Tạo ra núi tội biển oan
    Pháp quyền thế lực hung gian
    Sĩ, quan, tướng, tá dã man độc tài

    Xuân đến Mẹ thêm tóc bạc
    Ngóng đàn con lạc tha hương
    Lửa độc tài, giặc bá vương
    Lệ sầu Mẹ vắt tưới đường chia ly

    Tôn giáo quốc doanh đảng dựng
    Cha sư dạ đựng hổ mang
    Ba lăm năm, họa ly tan
    Giang Sơn đổ nát, cơ hàn dân đen

    Mỗi độ xuân về khắc khoải
    Nhặt sầu kết giải khăn tang
    Tết mậu thân, Huế lệ tràn
    Nội gian tàn sát dã man dân lành

    Lìa xứ sống đời tỵ nạn
    Đất người lũ đảng tìm tru
    Việt gian, Việt cộng gây thù
    Tình người hỗn loạn, dập trù triền miên

    Việt cộng, Việt gian, Việt ngủ
    Ba tên làm chủ Sơn Hà
    Tộc Việt ơi ! Mở mắt ra
    Thấy ngay Nước mất, tan gia từng ngày

    Luật khỉ đảng quyền độc thủ
    Lê dân bị đủ hàm oan
    Quan tòa Hà Nội lập đàn
    Bịt mồm công lý, mạ vàng tự do

    Xương máu đắp bờ Non Nước
    Cho dân sống được bình an
    Thương phế binh, thân phận tàn
    Cuộc đời lây lất, cơ hàn khinh khi

    Buồn đón xuân về cố Quốc
    Rừng tan, Đảo mất, Nước hàn
    Xuân bảy lăm, xuân đại tang
    Dân Nam bể máu, lệ tràn đầu non

    Vivi
    Norway 2010

  15. Thi Khúc Trăng Chiều
    Thơ – Vivi

    Những hạt Nô

    Độc đảng, độc tài, độc trị
    Giang Sơn ắt bị ngoại xâm

    Trang Sử vong sầu máu đổ
    Thấm nồng Đất Tổ cha ông
    Hai mươi năm họa Tộc Hồng
    Tay sai Mao-Mác, gieo trồng nồi da

    Chuông vọng Thái Hà u uẩn
    Lệ pha oan uất Sơn Hà
    Sáu mươi xuân chẳng nở hoa
    Sầu bi con mẹ, chan hoà cầu kinh

    Quốc mạt lệ sầu đất thấm
    Trí gian gặm nhấm Tổ Tông
    Còn đâu di tích Cột Đồng
    Cha ông dựng lấy Núi Sông bao đời

    Máu lệ ngập tràn đất Việt
    Ba Đình quân phiệt Tàu cai
    Đống Đa hồn khốc bi ai
    Chi Lăng uất nghẹn thở dài Rồng Tiên

    “Giải phóng” Miền Nam cướp sạch
    Đời dân đói rách chết oan
    Đảng xây nghĩa địa ngoại bang
    Thuyền nhân đảng diệt, phi tang mộ phần

    Lệ máu Giáo Dân đã đổ
    Nguyện cầu Quốc Tổ tồn sinh
    Vì công lý, Vì thanh bình
    Từ tâm hướng đến lời Kinh Tam Toà

    Bi sử nồi da xáo thịt
    Sơn Hà đen nghịt nội gian
    Thờ Mao-Mác, nạn tham quan
    Hiến dâng Tổ Quốc, ly tan giống nòi

    Máu tưới vườn yêu công lý
    Chuông cầu Thiên ý niệm tình
    34 năm, họa điêu linh
    Dân đen sống kiếp cực hình bi oan

    Từ thuở đổi màu cờ đỏ
    Đời dân vắt bỏ hoa mơ
    Tình thương công lý não nề
    Mấy mươi xuân đã ê hề mưa tang

    Thờ Mác lạy Mao độc trị
    Giang Sơn ắt lụy ngoại xâm
    Đảng hồ bán Nước buôn dân
    Ai ơi ! Có thấu phù vân giống nòi

    Xương máu ngàn năm chồng chất
    Thân hình giải đất Việt Nam
    Từ Cà Mau đến Nam Quan
    Tổ Tiên xây dựng, dã tràng hôm nay

    Há dễ quên, nào há dễ
    Vong hồn sóng bể lênh đênh
    Thuyền nhân nửa triệu bồng bềnh
    Ngàn thu trang sử buồn tênh ngậm ngùi

    Cửa ngục tru dân oan nghiệt
    Đảng hồ quân phiệt gian phi
    “Công Nhân” phận liễu nữ nhi
    Xả thân công lý, chỉ vì dân sinh

    Máu nhuộm ngục tù công lý
    Kết hoa nung chí núi sông
    Thân cha Lý, “bịt” còng gông
    Đảng hồ tà độc, cháu Hồng há quên

    Thoát nạn xứ người an phận
    Sống đời vô tận hương hoa
    Cớ vì sao hát khúc ca ?
    Quay đầu tôn đảng độc tà buôn dân

    Hồn Nước chiều hoang buông đổ
    Hồi chuông Thiên Cổ xót xa
    Cờ tang phủ khắp Sơn Hà
    Lời kinh cứu khổ Tam Tòa ngân vang

    Im lặng sống bờ vong Quốc
    Từng ngày mất đất bi ai
    Tim khô lưỡi gỗ tay sai
    Hãy mau thức tỉnh xóa bài nội gian

    Dân Tộc hình hài tơi tả
    Giang Sơn nghiệt ngã chơi vơi
    Ngẫm buồn trí thức xu thời
    Uốn cong lưỡi gỗ tụng lời Hồ gian

    Đất Nước họa sâu ô nhục
    Đời dân gông ngục Trí nô
    Đắng cay bè đảng tham ô
    Quân gian vái chức, dân khô ngồi tù

    Cứu Nước vùng lên Tộc Việt
    Đập tan quân phiệt Ba Đình
    Rừng vàng biển bạc điêu linh
    Giặc Tàu dẫm nát bóng hình Việt Nam !

    Vivi
    Norway 2009

  16. Nước tàn dân mạt

    Tài mọn tước cao thống trị
    Giang sơn ắt bị ngoại xâm !

    Xâm lấn mưu đồ giặc Hán
    Lót đường Mường Mán cộng nô
    Biển đông tàu lạ nhấp nhô
    Đất liền phố lạ Tàu Ô tưng bừng

    Mười sáu chữ vàng hồ hởi
    Bốn điều phấn khởi lệ nô
    Xâm lăng kiểu mới Tàu Ô
    Rừng vàng biển bạc, cơ đồ bán trao

    Độc đảng đi đêm bán nước
    Rước Tàu mua tước cầu vinh
    Tộc Việt ơi ! Há lặng thinh
    Để cho giặc xóa bóng hình Việt Nam

    Giọt nước mắt cô gái Việt
    Khóc đời oan nghiệt hung gian
    Cùm dân chế độ tham tàn
    Độc tài rước giặc phá tan Sơn Hà

    Hun hút đường về đất Mẹ
    Hạt tình rơi nhẹ bờ mi
    Đoàn viên Ái Tử sầu bi
    Sơn hà lạc Quốc, chia ly nghìn trùng

    Mờ mịt quanh co quạnh quẽ
    Đường về đất Mẹ lặng sâu
    Quốc kêu khắc khoải bể dâu
    Lạc cầu Ái Tử, bạc đầu hoài hương

    Đón tết xứ người lưu lạc
    Đoạn trường đời mạt Quốc vong
    Đốt nến sầu, vắt lệ đong
    Cầu cho Tộc Việt thoát vòng gian nô

    Non Nước đôi đường ly biệt
    Hòa bình đất Việt tang thương
    Tết lìa quê ngẫm cố hương
    Xót xa rừng đảo, lạ thường bán trao

    Lưu lạc giữa trời đất khách
    Trải bao thử thách lìa quê
    Mừng Giáng Sinh, đón tết về
    Ngẫm buồn cố xứ não nề mưa tang

    Tài mọn tước cao trị Quốc
    Cùm dân hiến đất ngoại xâm
    Sĩ phu ơi ! Sao lặng câm
    Ngồi nhìn Tộc Việt âm thầm diệt vong !

    Vivi
    Norway 24.12.2011

  17. Tang hoạ Nước

    Chế độ dã nhân vô loại
    Ngu dân hủy hoại Giang Sơn

    Hồn Nước sầu đưa khắc khoải
    Vọng từ biên Ải Nam Quan
    Giang sơn khâm liệm áo tang
    Cháu Hồng lưu lạc dặm ngàn thấu chăng

    Trường hận Nam Quan sử hận
    Bia đời há tận diệt vong
    Mài gươm nung chí Lạc Long
    Hịch truyền lửa hận, đèn chong rực trời

    Quan tướng còng lưng đón rước
    Dập đầu nguyện ước trung thành
    Tàu ban sách lược chấp hành
    Rừng vàng hiến trọn, đảo xanh dâng tròn

    Bauxite tây nguyên dâng bán
    Độc quyền giặc Hán tung hoành
    Mao hồ kế sách đã thành
    Tướng Quan Hà Nội thi hành tru dân

    Tướng mạt, quân hùng, đảng mỵ
    Giang sơn ắt lụy ngoại xâm
    Tiếng oan cửa ngục đời câm
    Dân đen liệm đáy sâu thâm độc tài

    Tổ Quốc thiêng liêng bất diệt
    Toàn dân người Việt an bài
    Há riêng thề lực ngoại lai
    Rước Tàu thống trị, độc tài hiến dâng

    Rước giặc Mao dâng đất biển
    Làm thân quân khuyển ngoại bang
    Dân đen phủ trắng màu tang
    Tộc Hồng Hán hoá, máu tràn thiên thu

    Giặc trở cờ tâm lòn lách
    Trí nô úp vách tường mơ
    Tay sai nội giặc quì thờ
    Mỵ dân phản Quốc, nhớp nhơ cả đời

    Ô nhục tay sai trí thức
    Vì tiền – Vì chức – Vì danh
    Tiếp tay nội giặc máu tanh
    Bao che bán đất, lộng hành cùm dân

    Ngụy tạo âm mưu bán Nước
    Nội gian từng bước cắt dâng
    Giang Sơn treo cánh phù vân
    Cùm dân chế độ, lụy thân nô Tàu

    Oan uất thiên thu tủi hận
    Nhục hờn thấu tận tim gan
    Cộng Tàu – Hồ đảng – Việt gian
    Đứa tru, đứa diệt dã man dân lành

    Trí thức Việt Kiều tỵ nạn
    Nối tay Cộng Sản độc tài
    Tổ Quốc ơi ! Hoạ tay sai
    Đống Đa khóc hận, lệ dài Chi Lăng

    Độc mỵ, độc tài, độc trị
    Dân đen ắt bị lầm than
    Trí thức ơi ! Máu lệ tràn
    Giặc Tàu đồng hóa ,nội gian tôn thờ

    Độc đảng – Độc tài – Độc mỵ
    Rước Tàu thống trị quê hương
    Tộc Việt ơi ! Họa thê lương
    Đập tan cờ đỏ lót đường ngoại xâm

    Chiến lược xâm lăng độc hại
    Mỵ danh thương mại Tàu phù
    Ba Đình “Hán Hoá” ngồi tru
    Vùi chôn Tộc Việt thiên thu nô Tàu !

    Lấy máu đáp lời Tổ Quốc
    An dân giữ đất hy sinh
    Chết vì Nước, ấy chết vinh
    Chết cho “Giặc Cộng”, vong linh họa sầu !

    Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập
    Nội gian toa rập lót đường
    Nguyện cầu trăng sáng quê hương
    Thanh bình trở lại, tình thương đậm đà

    Trước mắt quê hương tràn giặc
    Trí nô úp mặt tri ân
    Giang Sơn – Tổ Quốc – Đời dân
    Tàu Ô thống lỉnh cả thân lẫn hồn !

    Giặc Bauxite giặc bành trướng
    Ba Đình định hướng lệ nô
    Tây nguyên chiếm ngự tàu ô
    Xây căn cứ địa, dựng mồ ghi công

    Quê Mẹ sóng ngầm cuồng loạn
    Vô tâm bệnh hoạn tận vong
    Bể đông nhuộm máu đèn chong
    Cánh chim Hồng Lạc, sầu đong giữ thề

    Vivi
    Nauy 06/2009

  18. Tang huyết lệ

    Ba Đình vắt óc ngụy công
    Thờ Mao lạy Mác, núi sông tan tành

    Tổ Quốc điêu linh vận mạt
    Vắt đầu dạ tạc Non Sông
    Súng cài tang huyết buồn trông
    Tháng tư đất Mẹ, lệ hồng trời Nam

    Mồ đá vô danh rừng mộ
    Hương tàn lệ đổ quạnh hiu
    Quốc than khắc khoải mỗi chiều
    Chôn đời “Cải Tạo”, hoa yêu lạc loài

    Năm tháng vắt sầu Mẹ đợi
    Đàn con vời vợi tha hương
    Non sông tàn mạt đoạn trường
    Cùm trong chế độ lót đường ngoại xâm

    Tổ Quốc mưa tang ròng rã
    Từ ngày rước mả Mác-Lê
    Ba Đình xây ngục trần mơ
    Lê dân tắm máu não nề thế gian

    Chế độ nuôi thù gieo hận
    Nhà tù mọc tận rừng xanh
    Miền Nam huyết lệ chảy tanh
    Chim Hồng vỡ tổ đậu cành tù lao

    Tai họa tháng tư Quốc nạn
    Chiến binh chôn mạng tù lao
    Đất phương nam nhuộm máu đào
    Tủi lòng chinh phụ lệ trào thiên thu

    Nam bắc chiến tranh kết thúc
    Miền nam chen chúc ngồi tù
    Tháng tư huyết sử ngàn thu
    Giống nòi tan tác, dập trù Giang Sơn

    “Cải tạo” khoan hồng “cải tạo”
    Mỵ từ lừa đảo xảo gian
    Xây địa ngục, dựng dã man
    Tháng tư máu đổ ngập tràn tù lao

    Tưởng tiếc nạn nhân cộng sản
    Chết tù, chết đạn, chết điên
    Tháng tư cả Nước gông xiềng
    Miền Nam địa ngục, tang viền Giang Sơn

    Đất Mẹ tự do vứt bỏ
    Tra vào đảng đỏ ngoại bang
    Ba Đình chế độ xảo gian
    Độc tài bán Nước, dã man diệt Nòi

    Vivi
    Norway 4/2010

  19. Thực hư tự tình

    Vắt lệ tưới trang bi sử
    Lửa tim soi chữ Việt Nam

    Nửa ánh trăng chiều le lói
    Rớt vùng đất rối xôn xao
    Mỵ lừa mờ ảo buồn trao
    Đau lòng Quốc gọi, sóng gào bể đông

    Ngẫm nghĩ buồn trông phận nước
    Âm thầm đếm bước sầu pha
    Nghìn thu há dễ phai nhòa
    Liệm trang cố sử vườn hoa tộc Hồng

    Dấu xưa xe ngựa ầm ồ
    Dăm con bạch mã rồ rồ cơn điên
    Bây chừ hoá kiếp lụy phiền
    Trái tim đen đỏ chao nghiêng lệ tình

    Đường quê ta lắm quanh co
    Lạc chân há dễ lối dò trở ra
    Đường gian, đường nịnh, đường tà
    Đường ham danh lợi, đường pha nô bồi

    Trông hoa sen trắng dịu hiền
    Nhớ quê hương mẹ bình yên thuở nào
    Mây treo lửng, giữa trăng sao
    Vườn ươm ướp mộng dạc dào tình xuân

    Chiều nay tuyết đổ đầy sân
    Lòng rưng rức nhớ người thân quê nhà
    Năm dài tháng tận càng xa
    Tàn đêm nốc cạn cốc pha giọt sầu

    Cuộc đời như cánh bèo trôi
    Dòng sông trong đục vẫn coi bình thường
    Lá xanh điểm trắng đoạn trường
    Như thân lao lý buồn vương quê nhà

    Ngày xưa nghe nói ruột cào
    Hôm nay mắt thấy nghẹn ngào quê hương
    Núi sông cắt xén dâng nhường
    Tham ô, độc ác, đoạn trường dân đen

    Tháng ba rồi tới tháng tư
    Tháng tư trở lại tháng ba
    Tháng tư đen, lệ đổ nhoà
    Em ơi ! Dang dở tình ta lạc loài

    Tháng tư lội ngược tháng ba
    Tháng ba chạy tới tháng tư
    Tháng tư tình chết ngất ngư
    Em ơi ! Há dễ âm dư phai tàn

    Lẩn thẩn bể dâu qua lại
    Chợt nghe mộng dại canh tàn
    Vọng xa tiếng Quốc miên man
    Lửng lơ ta thán, tủi ngàn hồn vong

    Xuân chúc thế nhân thiện ý
    Thương tình khai trí tình thương
    Lương dân trí thức minh vương
    Hoà bình công lý thiên đường từ tâm

    Vắt óc soi tim ngấn lệ
    Nhủ thầm lời thệ năm xưa
    Thuyền yêu sóng bạc đẩy đưa
    Vô bờ lạc bến, nắng mưa khôn hoà

    Nửa ánh trăng xuân lơ lửng
    Vầng mây hờ hững buồn trôi
    Soi tâm vọng Quốc bồi hồi
    Mẹ già an giấc hay ngồi lệ đong !

    Dân Tộc lầm than truyền kiếp
    Dân Đen nối tiếp lao nô
    Quan thầy trí thức tim khô
    Soi tâm lệ đá tưới mồ bất lương

    Tiếng Quốc từ tim vọng mãi
    Lắng sâu khắc khoải từng cơn
    Mấy mươi xuân ngậm nỗi hờn
    Xuân về đất khách chập chờn thương đau

    Tiếng Quốc ngục tù trăn trở
    Mang hồn Nước lở chiêu quân
    Lửa xuân dân chủ toàn dân
    Xoá nền độc trị, thánh nhân an bài

    Xuân ngục tù qua khung cửa
    Gió lùa hương lửa tàn đông
    Tim nghe trở nắng tươi hồng
    Sưởi lên dòng sử ấm nồng núi sông

    Mường Mán lót đường Tàu Cộng
    Bùn Bauxite đọng rừng xanh
    Sĩ Phu ơi ! Mắt sao đành
    Ngồi nhìn giặc phá tan tành Giang Sơn

    Thà chết vì dân vì Nước
    Còn hơn chức tước tay sai
    Sống thờ nội giặc ngoại lai
    Chết ô muôn kiếp, chí trai nhục đời

    Vivi
    Norway 2009

  20. Vấn lệ

    Bán Nước đã có đảng hồ
    Việt gian góp mặt, kiều nô hãm tài !

    Bán Nước, ngu dân, rước giặc
    Rõ ràng úp mặt tôn thờ
    Sĩ phu ơi ! Xoá mộng mơ
    Đập tan Tàu hoá, giữ bờ Việt Nam

    “Nam Bắc Một Nhà” đảng nói
    Toàn là giả dối gian tham
    Ngay xưa hiến đảo “Công Hàm”
    Ngày nay Bauxite, Nam Quan giao Tàu

    Đảng nói đánh cho Mỹ cút
    Nga Tàu lén lút rước vô
    Hai mươi năm núi xương khô
    Hai miền nam bắc đầy mồ tuổi xuân

    Mẹ Việt nhìn bờ Non nước
    Đong sầu lệ ướt bi ai
    Lũ đàn con, lũ độc tài
    Độc quyền bán đất, Tàu cai đảo rừng

    Bauxite, biển đông “Nó” bán
    Rước quân Mao Hán từ lâu
    Chiếm Miền Nam, lộ đuôi đầu
    Núi Sông tràn ngập bọ sâu nắm quyền

    Mẹ Việt khóc cười nước mắt
    Hoà bình đất cắt biển trao
    Nợ vay súng, nạn rước Mao
    Buộc dân gánh nạn, máu đào trả vay

    “Giải phóng miền nam” đảng nói
    Rõ ràng lừa dối gian manh
    Cậy Tàu, Nga gieo chiến tranh
    Để rồi mất đất, đảo xanh tan tành

    Chế độ tà quyền Mường Mán
    Gian manh cả đám Ba Đình
    Độc tài gieo rắc điêu linh
    Sĩ phu tù ngục, dân tình ly tan

    Thánh giá Núi Thờ giặc đổ
    Chuông sầu oan khổ liệm tang
    Thiên Chúa ơi ! Máu lệ tràn
    Phủ đầu giáo nạn, dã man ngập trời

    Vivi
    Norway 2010

  21. Vấn nạn vô sĩ

    Cay cay chế độ hung tàn
    Buồn buồn những kẻ tham gian nô bồi !

    Chế độ tạo gian vô sĩ
    Non sông ắt bị diệt vong
    Tộc Việt ơi ! Soi lệ đong
    Giống nòi tàn mạt, nào mong sinh tồn

    Kế sách từng ngày đồng hóa
    Mưu đồ dịch xóa biên cương
    Trí thức ơi ! Lệ quê hương
    Tưới mồ dân tộc, não đường phù nô

    Cắt đất, tan gia, đảo biến
    Rước Tàu cống hiến biển rừng
    Ngày hai tháng chín tưng bừng
    Treo cờ bán Nước, tiệc mừng buôn dân

    Đảng sợ dân, dân hết sợ
    Thời kỳ trả nợ mị lừa
    Rước Tàu dâng Nước rõ chưa
    Vứt ngay cái đảng chẳng vừa ý dân

    Non Nước cúi đầu triều cống
    Sĩ Phu cùm sống tù lao
    Hãy ngẩn đầu, nhìn đồng bào
    Tủi hờn Quốc nhục, máu đào Rồng Tiên

    Thái Thú Ba Đình gian ác
    Buôn dân cả xác lẫn hồn
    Ngàn năm kỷ niệm dập mồ
    Thăng Long tang phủ, lệ nô Mào Tàu

    Chế độ dựa Tàu thống trị
    Giang Sơn ắt bị tiêu tan
    Xưa nay giặc Hán tham tàn
    Xua quân xâm lấn, máu tràn đầu non

    Độc đảng tập đoàn vô sĩ
    Quan tham ắt trị độc tài
    Hãy vứt nhanh, vứt tay sai
    Để cho thoát cảnh bi ai dân lành

    Bè đảng nô gian úp mặt
    Độc tài cùm chặt nhân quyền
    Vì hoà bình, vì dân hiền
    Sĩ phu khốn khổ triền miên lao tù

    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    Đảng hô, đảng chúc, đảng xiềng
    Dân đen nào được nhân quyền
    Ảo danh phu sĩ, triền miên nô bồi

    Vivi
    Norway 12/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s