Hè vương kỷ niệm

Áo trắng ngẩn ngơ trước cổng trường 
Xác hoa phơi nắng đỏ quanh đường
Hè về vắng vẻ buồn ly biệt
Ve đến xôn xao nhớ vấn vương
Sắc phuợng gieo màu ươm mộng mị
Tóc em len nhẹ thắm yêu đương
Bao người nô nức vui đây đó
Ta nhặt phượng rơi dạ đoạn trường

Vivi
Norway 20.6.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s