Áo trắng tàn phai

Ngày xưa áo trắng cài hoa mộng
Ướp nụ tình xuân nở mộng vàng
Ta ghép cành si vườn thạch động
Cho hoa khôn rã giữa rừng hoang
 
Xuân này rơi nhẹ trời quê mẹ
Chiếc áo ngày xưa có hẹn chờ
Hay đã bạc màu chiều quạnh quẽ
Trôi theo con nước phủ sương mờ
 
Áo trắng tàn phai hương sắc lạc
Treo đồi đỉnh vọng gọi mây ngàn
Áo trắng phai tàn duyên kiếp mạt
Hương tình úa mộng rũ màu tang
 
Hoa mộng vội cài duyên áo trắng
Trái mùa hoang vỡ cánh hoa rơi
Ta gom tình sử đêm hoang vắng
Đếm lệ tương tư tưới bóng đời !
 
Vivi
Norway Jan 25.2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s