Gã ăn mày

Gã ăn mày giữa vùng quê
Một manh áo vá phủ phê hình hài
Dù cho mưa nắng miệt mài
Một bao, một gậy sờn vai não nề
Mặc người khinh, mặc kẻ chê
Bụi đời lần bước tìm về bến xưa
Mái đầu xanh điểm sương thưa
Gậy mòn chống giữa cơn mưa nợ tình
Tình người, tình nước lâm ly
Ngửa bàn tay trắng hàn vi thân cò
Đầu làng cuối xóm cầu cho
Lòng người bố thí Tự Do thật lòng !
 
Vivi
Norway 20.12.2005

Hành khất già 

Hành khất già, về trong đêm 
Giữa thành phố chết não nề đắng cay 
Mái tóc hoa, gió nhẹ bay 
Đắp manh chiếu rách tiếc thay bụi mờ 
Lạnh lùng ru giấc trong mơ 
Bên đường hiu quạnh vu vơ đôi lời 
Bàn tay mòn mỏi đầy vơi 
Ngửa xin những hạt lệ đời ấm no 
Xót thương hai chữ Tự Do 
Gieo trên đất Việt tơ vò non sông ! 

Vivi 
Norway 19.12.2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s