Mái tóc xanh

Mái tóc xanh, buông tơ lòng 
Nghe đêm sâu lạnh thầm đong nợ tình 
Tơ sầu đệt những bóng hình 
Trải dòng nước đục, lung linh sóng đời 

Mái tóc xanh, rối bời bời 
Đan vầng trăng vỡ cuối trời bơ vơ 
Sợi thương, sợi nhớ, sợi chờ 
Hạt mưa Ngâu đọng bên bờ duyên yêu 

Mái tóc xanh, hong trăng chiều 
Treo đồi núi mộng hiu hiu gạt sầu 
Lơ thơ mây lạc úa mầu 
Mang hoàng hôn ủ, gối đầu tương tư 

Mái tóc xanh, thẹn Tố Như 
Quạt thoa khép kín, dửng dưng cung vàng 
Cam đành phận bạc sao hàn 
Trăm năm tóc nhủ cung đàn nguyên trinh 

Vivi 
Nauy 10.01.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s