Sông hàn

Sông hàn 

Tiếng thơ treo bến tình người 
Yêu màu hoa mộng, yêu lời gió trăng 
Lòng thơ yêu, chứa gối chăn 
Duyên in đáy nước, mây giăng tơ tình 

Bông lúa hờn, Cỏ sân si 
Vườn thơ ong bướm mang đi đón về 
Hồn thơ tràn ngập mộng mơ 
Suối khô sỏi đá ươm tơ dệt sầu 

Duyên thơ đáy biển mây trời 
Núi sông sông núi, tuyệt vời tình duyên 
Ai mà rời bến rẽ thuyền 
Tiếng thơ gào thét triền miên đong hờn 

Sông hàn con nước vong ơn 
Núi nghiêng gió thét, dạ mòn tàn xuân ! 

Vivi 
Nauy 11.5.06

Thấm sâu 

Nhìn thấm sâu, hạt lệ đong 
Quê hương lành lạnh, từng vòng mây đen 
Buông lên đồng ruộng nước phèn 

Tình đời cạn đục, ao sen biến màu 
Tiếng lòng cây lúa buồn đau 
Hạt vàng tím ruột, ôm nhau ngóng trời 

Tháng năm giông bão bời bời 
Đồng xanh bật gốc, não đời nhà nông 
Cháy bàn tay vẫn trắng không 

Bóng mờ đêm tối giữa đồng bơ vơ 
Cúi hôn mặt đất nhạt mờ 
Thấu vòng tay mộng, bơ phờ nhẹ buông ! 

Vivi 
Nauy 02.5.06

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s