Chiều hạ phố nhớ

Chiều nắng hạ buồn rơi kẽ lá 
Ta thẩn thờ đếm bước chân qua 
Phố Drammen chiều về chậm quá 
Bỗng thèm cánh phượng thuở quê nhà

Phố rợp người kẻ qua khách lại 
Sao ngồi đây như gã hoang khờ 
Nhìn vầng mây cuối trời ái ngại 
Thấy trường xưa gợn khúc ve hờn

Qui Nhơn ơi ! Bao năm lưu lạc 
Trăng có còn treo mộ thơ Hàn 
Hay buông rũ như vành tang bạc 
Trải hồn đau khép cánh mơ vàng

Chiều hôm nay bên trời viễn xứ 
Nhặt nắng vàng gọi chút hương xưa 
Cổng trường, cánh đồng quê thôn nữ 
Nhớ quá ngàn thương nuốt lệ thừa !

Vivi 
Norway 16.5. 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s