Trả lại ta

Trả lại ta Sài Gòn tên gọi 
Trên môi ta, môi của mọi người
Đã bao đời tên gọi thắm tươi
Trong tâm trí của người dân Việt

Trả lại ta Sài Gòn bất diệt
Trong tim ta, tim của mẹ già
Dòng máu đỏ ba miền chan qua
Ân tình sâu thắm hồng trang sử

Trả lại ta Sài Gòn từng chữ
Trên tay ta, tay của cha ông
Quyết một lòng bảo vệ núi sông
Xương thịt đắp ngăn bờ biên giới

Trả lại ta Sài Gòn vời vợi
Đẹp muôn đời dân tộc Việt nam
Hồn thiêng sông núi ngất lời than
Khi nhìn thấy Sài Gòn nhục lụy 

Hãy trả lại linh hồn thiện mỹ
Hãy trả ngay tiếng gọi hùng thiêng
Hãy trả ta tên gọi ngọt hiền
Cho công đức Tiền Nhân rạng rỡ !

Vivi
Norway xuân 2000
(02.7.1976 Saigon đổi Hồ chí minh) 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s