Gói tháng tư

Gói tháng tư

Tháng tư Nước mạt tan nhà
Mán Mường đoạt mệnh lầm than dân hiền

Gói tháng tư căng phồng ảo nhú
Triễu bờ vai mỗi bước chân sầu
Khắp rừng sâu cùng phường dã thú
Kiếp phù du tang trắng phủ đầu

Đêm từng đêm lặng câm mở gói
Nửa tình nửa nợ rối đong vay
Thấp thoáng mộ bia nhô bóng tối
Thì thầm xiềng xích thấm lệ cay

Ngày về sót lại thân tơi tả
Nợ tình chưa trả vội tàn phai
Đỉnh phù vân nghìn thu rỉ rả
Áo phân ly lố nhố bi ai

Gói tháng tư chất đầy nợ rối
Đeo bên đời hấp hối mồ tan
Lừa tâm thức lọc hờ cuồng dối
Viên sỏi buồn vuốt mặt cười khan !

Vivi
Norway 15.4.2007

Hành trang lưu xứ 

Hành trang lưu xứ gối đầu 
Chứa tràn nỗi nhớ, chất đầy thời gian 
Ủ con sông uống nắng vàng 
Tóc mây gió rối bên hàng thông reo 

Ta đi hình bóng mang theo 
Con đê, góc phố, truông đèo, nương dâu 
Mẹ già đôi mắt quầng sâu 
Lòng cha tơ rối như mây vỡ oà 

Quê người nhặt tuyết nở hoa 
Cài lên hoang mộ lạc loài tháng tư 
Kết vòng tang trắng lệ dư 
Soi tâm vọng nguyệt bến đời xanh xao 

Gói hành trang, ta xếp vào 
Ngàn trang bi sử sóng gào xót xa 
Nửa hồn Vọng Quốc làm quà 
Mảnh tình Gia Mạt bạc pha cốc sầu ! 

Vivi 
Norway 12.4.2007 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s