Huế xuân tang phủ

Huế xuân tang phủ

Vạt nắng xuân về le lói
Cuối trời bối rối mây tan
Như xưa Huế phủ khăn tang
Mậu Thân ngày tết, giặc tràn vô nhân

Bốn chục mùa xuân lặng lẽ
Huế sầu quạnh quẽ từng đêm
Khăn sô trắng liệm sử mềm
Hồn vong u uất gập ghềnh núi sông

Bia miệng lệ hồng khắc chữ
Hàng ngàn mạng tử oan khiên
Bàn tay kẽm sắt xỏ xuyên
Chết ngồi, chết gục, chết nghiêng, chết nằm

Cố Huế ngàn năm bất diệt
Cháu Hồng nòi Việt suy tôn
Nạn nhân thảm sát trường tồn
Đáy tim dân tộc, ngự hồn thế gian !

Vivi
Norway 21. februar 2008

Huế thê lương

Lâu quá không về thăm Cố Huế
Từ độ giặc về xoá quê hương
Chìm trong khói lửa đời tan tác
Mậu Thân biển máu Huế thê lương

Mỗi lần nhớ Huế, lòng rưng rức
Nhớ đồi Núi Ngự, bến Vân Lâu
Tháng năm xa cách hồn thao thức
Tiếng chuông Thiên Mụ vọng ngân sầu

Huế ở mô, Huế chìm sâu bể mộng
Tràn ngập oan khiên ngấm đoạn trường
Mảnh đất Kinh Thành ngầm sóng động
Vướng hoài tang tóc lệ bi thương

Lâu quá Huế ơi ! Hẹn trở lại
Thăm đống xương tàn tết Mậu Thân
Thăm mồ hoang lạnh rừng tê tái
Đốt nợ thiên thu vuốt lệ hồng !

Vivi
Nauy 26.10.07
(7600 dân Huế bị VC sát hại tết Mậu Thân)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s