Nhớ cố nhân

Nhớ cố nhân

Chạnh buồn thơ thẩn với trời
Nhìn vầng mây ảo tìm người năm xưa
Hiu hiu cơn gió buồn đưa
Ráng vàng nhạt lạnh lưa thưa bên đồi
Vườn yêu nửa ánh trăng soi
Nụ hoa dang dở, thuyền trôi bến sầu
Lệ khô nhánh mộng tầm xuân
Nửa hồn vọng nhớ, nửa hồn gối sương
Người đi lần chuỗi “Vô thường”
Giang Sơn nửa tất, tình trường hợp tan
Bờ mi hồn nước hai hàng
Đành cam duyên phận tơ vàng lìa nhau
Cố nhân ơi ! Hẹn kiếp sau
Cánh hoa thương nhớ thắm màu thiên thu .

Vivi
Norway 21.02.2007 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s