Quê hương đất hồng

Quê hương đất hồng

Con ơi chớ bỏ quê hương 
Bao nhiêu tấc đất, bấy xương ông bà ! 

Quê hương ta gấm lụa là 
Trải tình non nước, trăng ngà mộng mơ 
Rừng xanh núi biếc đang chờ 
Nắng vàng buông nhả duyên tơ hữu tình 

Con suối cong, uốn vươn mình 
Len qua đồng ruộng rung rinh hoa bèo 
Bông lúa vàng, đợi gió reo 
Trầm hương ngào ngạt đỉnh đèo sơn khê 

Non sông đổ bóng hồn quê 
Lệ nô phảng phất não nề trời cha 
Yên thân đất khách phù sa 
Não đời xáo ruột nồi da đất hồng !

Vivi 
Norway 29.9.2007 

Ta là chiếc lá 

Ta như chiếc lá chiều xuân vỡ 
Úa nửa phiến tình hứng tuyết sương 
Lênh đênh sóng bạc thuyền dang dở 
Chìm đáy vong ân nợ vấn vương 

Từ độ lìa cành ươm sắc lá 
Bên bờ suối mộng giữa rừng mơ 
Cơn nước khô khan tình sỏi đá 
Vắt trái tim yêu đếm sao chờ 

Chiếc lá lạc màu nghiêng núi lở 
Chia ngàn nỗi nhớ đậu cành si 
Ngát hương tình lụy lùa hơi thở 
Rớt vùng trời ảo buổi chia ly 

Ta là chiếc lá rừng hoang dã 
Phơi đầu cỏ rối thấm mưa tang 
Gió xối hồn ta tình nghiệt ngã 
Chôn mộ mạt sầu kiếp dương gian ! 

Vivi 
Norway 19.6.2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s