Nửa vầng trăng lạc

Nửa vầng trăng lạc
 
Ánh trăng rớt nhẹ giữa lưng đồi
Nghe tim thấm lạnh bạc chia đôi
Cô đơn ngóng đợi bờ hoang vắng
Con đò lạc bến ngập ngừng trôi
 
Từ buổi chia tay trăng bạc đầu
Khung trời viễn xứ mắt quầng sâu
Nhìn về quê mẹ mây chiều vỡ
Như tóc em buông kết nỗi sầu
 
Đêm nay sương phủ bóng tình quê
Có ai còn nhớ bước sơn khê
Có ai còn chất sầu u uất
Khâm liệm hồn quê vuốt não nề 
 
Em ở quê nhà em biết chăng
Nơi đây thao thức nửa vầng trăng
Thầm đong vọng nhớ màu hoa trắng
Giữa khúc tương tư bóng chị Hằng !
 
Vivi
Norway 19. mars 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s