Chế độ gian nô

Chế độ gian nô
 
Xót xa Dân Tộc hoạ nô
Rơi vào chế độ côn đồ buôn dân !
 
01
Địt mẹ ! Tao chửi bay một tiếng
Con cháu Hồ ngậm phải củ chi ?
Lũ Ba Đình cắt đất dâng biển
Mãi câm mồm qùi lụy ngu si !
 
02
Địt mẹ ! Lũ thờ hồ đạo tặc
Đớp bã gì ? Đầu óc ngu gian
Khum lưng quì, gục đầu úp mặt
Đảng bán Nước, chẳng chút oán than
 
03
Địt mẹ ! Những tên mồm ngậm Củ
Ngậm Củ chi ? Đầu óc ngu hèn
Ngu từ “hồ”, bây giờ cả lũ
Hiến non sông, thắt cổ dân đen !
 
04
Địt mẹ ! Chửi những tên mặt mủ
Luồn trôn Tàu hiến Ải Nam Quan
Mồ cha ông ngậm buồn ủ rũ
Cái đảng gì ngậm củ độc gian !
 
05
Địt mẹ ! Ba đời phường ngậm củ
Noi gương “hồ” ngậm củ Tàu Mao
Con cháu bay chứa đầy óc mủ
Lạy Tàu Ô, đất biển nộp giao !
 
06
Địt mẹ ! “Đỉnh cao” lũ Mường Mán
Đớp bã gì ? đầu óc đen sì
Rừng vàng, biển bạc bay đem bán
Rước Tàu vô quì luỵ ngu si
 
07
Địt mẹ ! Lũ núp bóng tị nạn
Húp thứ chi ? Rước lũ văn công
Mượn đất Tự Do ca tụng đảng
Cái đảng gì ? mặt úp sát mông
 
08
Địt mẹ ! Lũ báo đài thò thụt
Ngậm củ chi ? Mồm mỏ hôi tanh
Văn sĩ nô, cúi đầu chui rúc
Lũ tặc Hồ, cầu lợi hám danh
 
09
Địt mẹ ! Lũ quan quyền ngậm củ
Ngậm loại gì ? dốt đặc cán mai
Mở mồm ra phun toàn đờm mủ
Đớp ngữ chi đầu óc lang sài
 
10
Địt mẹ ! Phải chửi bay chửi mãi
Cái “Đỉnh cao” Mường Mán tham ô
Thờ tặc Hồ, Non Sông hủy hoại
Chế độ gì ? Toàn lũ côn đồ !
 
Vivi
Norway, januar 2011

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s