Trăng vỡ rớt nhầm

Vàng thau hư thực 

Chân giả vàng thau thiện ác
Sen tàn tận mạt cuồng phong
Đêm nghe đá thở nghẹn lòng
Cặp đen kính trắng lòng vòng lợi danh
 
Bêu mạng dân lành tru réo
Giữa dòng đời héo tâm nô
Hương yêu liệm ngấm đáy mồ
Não nguồn nước đục, xương khô chất chồng
 
Nhân ảo gieo trồng loạn đạo
Thực hư diện mạo vô thường
Con Tim từ thiện Bá Vương
Bám thân tàn tật, hồ trường viễn du
 
Mẹ Việt ngàn thu đắng lệ
Nốc sầu thế hệ đảo điên
Dang tay vuốt sợi tơ phiền
Đoạn trường Linh Sử Rồng Tiên đoạ đày !
 
Vivi
Nauy 15.11.2008

Ve sầu phượng rũ
 
Hiu hắt nắng hè dang dở
Rớt từng hạt vỡ thê lương
Ve sầu phượng rũ quê hương
Điêu linh Quốc vọng, mái trường xót xa
 
Áo trắng ướt nhoà lệ mẹ
Tiễn đưa nào hẹn ngày về
Tim nghe tiếng gọi tình quê
Làm trai trả nợ, đáp thề Nước Non
 
Biên ải vai mòn áo trận
Giày đinh mấy bận tả tơi
Đêm đêm bom nổ máu rơi
Tuyến đầu trấn thủ cho đời bình an
 
Năm tháng lệ tràn mẹ ngóng
Khói bom hàn bóng thân con
Mẹ ơi ! Nợ Nước chưa tròn
Con đành xa mẹ, héo hon đợi chờ
 
Lửa đạn phủ mờ đồi núi
Cài lên sợi tủi quê hương
Ai về cướp mất tình thương
Gieo đầy nấm độc, đoạn trường nồi da !
 
Vivi
Norway 11. juni 2008 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s