Huế xuân tang

Huế xuân tang
 
Đêm xuân tiếng Quốc nhặt sầu
Bên bờ viễn xứ, bạc đầu Sông Tương
Nhớ quê ru khúc đoạn trường
Ngậm ngùi khoan nhặt, quê hương não nùng
 
Thần kinh đất Huế bão bùng
Mậu Thân ngày đó, hãi hùng lê dân
Mây đen tạo kiếp vong thân
Máu oan đỏ thắm ngục trần Huế đau
 
Huế tang thương, Huế bạc màu
Mấy mươi xuân vẫn nát nhàu vong linh
Mấy mươi cái tết giả hình
Vô thần cài dựng ảo tình gỗ tim
 
Ngày xuân cánh én về tìm
Hoa yêu chẳng nở, ngủ im Huế sầu
Khăn sô quấn chặt mái đầu
Nhà nhà tang phủ, rầu rầu bi ai
 
Lẽ nào lệ đổ miệt mài
Xuân về lệ Quốc lạc loài hoài hương
Lẽ nào khắc khoải đau thương
Thiên thu Huế tủi thê lương xuân hàn !
 
Vivi
Norway 05.02/2010

Hoa tuyết
 
Buồn trông hoa tuyết nở đầy
Thương con chim lạc lẻ bầy xót xa
Hoài hương hạt nắng quê cha
Chìm sâu vô cảm, lệ nhoà đau thương
 
Bước lìa quê, bước đoạn trường
Như rừng tuyết phủ thê lương mây hàn
Đêm đêm tiếng Quốc vọng than
Cuối bờ viễn xứ hai hàng châu rơi
 
Cố hương ơi ! Đã bao đời
Máu xương xây đắp, tơi bời hôm nay
Nam Quan, hải đảo đắng cay
Rừng xanh khóc hận, đọa đày mồ cha
 
Ai về thăm, gò Đống Đa
Cho xin gửi giọt lệ pha bạc đầu
Nhặt hoa tuyết rụng rầu rầu
Kết vòng tang trắng, bể dâu tang cài !
 
Vivi
Norway 15.12/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s