Đã đến rồi

Đã đến rồi
 
Đã đến rồi, này anh em ơi
Hãy vùng lên đáp lời Sông Núi
Quyết tiêu diệt tập đoàn bán Nước
Rước giặc Tàu chà đạp quê ta
 
Hoàng Trường Sa từ thuở ông cha
Ải Nam Quan máu hồng tô thắm
Đã bao đời chống giặc phương bắc
Nay Hà Nội cống hiến cầu vinh
 
Giờ đã đến, ta phải hy sinh
Chí quật cường thanh niên ngoại nội
Đổ bạo quyền bù nhìn Hà Nội
Lòng bất khuất mấy chục năm qua
 
Hãy tung xiềng cứu đồng bào ta
Diệt lai căng Tàu Nga khuôn rập
Dựng Dân Chủ, Tự Do, Độc Lập
Cho giống nòi Rồng Tiên sáng ngời
 
Hãy đứng lên chẳng lẽ nằm ngơi
Đất của ta chính ta quyết định
Hãy vùng lên báo đền Tổ Quốc
Chờ ai đây gánh vác cho ta ?!
 
Vivi
Nauy 16.9.2008

Giấc mộng tuyệt vời 

Xứ người lủi thủi sinh nhai 
Bỗng nghe quê Mẹ, buốt tai lạ thường 
Sinh viên tuổi trẻ xuống đường 
Hô vang đả đảo Bắc Phương lấn nhà 

Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa 
Tổ Tiên xây dựng, ông cha giữ gìn 
Mấy ngàn văn hiến còn in 
Bây giờ Tàu Cộng ngang nhiên đoạt quyền 

Quê hương tai ách triền miên 
Quê hương hoạ kiếp, vô thiên đoạ đày 
Ngửa tay ta vuốt lệ cay 
Chôn sâu huyệt mộ nợ vay oan tình 

Đêm đen lơ lửng bóng hình 
Quang Trung yên ngựa, lặng thinh cuối trời 
Tỉnh ra giấc mộng tuyệt vời 
Mấy mươi năm đã nát đời ly hương ! 

Vivi 
Norway Dec 15.07

Chuông vọng Thái Hà
 
Hoa công lý nở trên đất Việt
Ý tại trời tưới nước tại dân
 
Chuông Thái Hà trời cao thấu vọng
Giọt tang thương mạt kiếp dương gian
Lệ Sầu Bi ứ bờ mi đọng
Mẹ âm thầm đón mảnh khăn tang
 
Đàn ngã quỉ “thất hồ” ngự trị
Xua súc sanh đào mả tổ tông
Hồn vọng Quốc Tiên Rồng máu rỉ
Lạnh lùng tuôn ngập cả Non Sông
 
Một tia lửa trời đông khao khát
Tiếng chuông lòng ý nguyện yêu thương
Tin yêu đó Hiệp Thông dào dạt
Bừng lửa thiên tiêu khúc đoạn trường
 
Sáu mươi năm triệu hồn oan uất
Vọng chuông ngân thổn thức đêm đen
Lời tâm niệm chan hoà sự thật
Nguyện quê hương thoát kiếp ươn hèn !
 
Vivi
Nauy 23.9.2008

Đảng hồ gốc gian ác
 
Đảng hồ xuất xứ gốc gian tặc
Hơn sáu mươi năm một đời người
Lưu manh, đê tiện, lòn trôn giặc
Ngu dân độc trị, giống đười ươi
 
Đã là con Việt đành phải nói
Vạch mặt đảng nô cả một phường
Sĩ phu lòn lách, dạ đen tối
Tập đoàn ô nhục đỉnh trung ương
 
Giuse Quang Kiệt ngôn chánh đại
Nói lên “Sỉ Nhục” hộ chiếu hồ
Ngôn xuất quang minh nào sợ hãi
Nguyện xây Tổ Quốc đẹp cơ đồ
 
Đảng mang bản chất gieo thù hận
Uốn lưỡi quanh co chẳng hổ lòng
Tung lên “Đài Báo” lời gian lận
Cắt xén thẳng ngay, bẻ việc cong
 
Hôm nay lộ mặt đảng gian ác
Lòi đầu Hà Nội dạ hèn nô
Pháp lệnh “Cướp – Giết” đời tan tác
Còn mỵ gì đây, hỡi đảng hồ ?
 
Vivi
Nauy 25.9.2008

Dập đuốc xâm lăng
 
Đuốc olympic năm châu chuyển lửa
Lửa phi chính trị lửa tình giăng
Thắp sáng yêu thương xóa hung hăng
Cùng chung thân ái nhân hòa vọng
 
Năm nay đuốc sáng trời Tàu Cộng
Nào xứng danh gì ta đón đưa
Nam Quan, Hải Đảo rõ ràng chưa ?
Chúng đà xâm chiếm, đà quơ quét
 
Ai là con Việt sao không thét ?
Cầm đuốc ngoại xâm đốt Nước Nhà
Rước đuốc bắc phương đạp mộ cha
Tiếp tay nội giặc làm nô lệ
 
Thanh niên tuổi trẻ đây thế hệ
Dập đuốc xâm lăng giữ quê hương
Thề không cầm đuốc giặc vô lương
Giang sơn Nước Việt của dân Việt .
 
Vivi
Norway 09. april 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s