Tắm ao ta

Tắm ao ta
 
Hẹn ngày xóa sạch mây đen quê nhà
Ta sẽ về, tắm ao ta
Dù cho trong đục, ao cha tạo thành
 
Dòng sông uốn khúc chạy quanh
Lúa vàng phơi nắng, trời xanh mơ màng
Chim hiền dạo hót quanh làng
 
Mùa xuân hoa nở nhụy vàng thắm tươi
Bác nông phu, vang tiếng cười
Rung rinh nhà lá, tình người thật ngay
 
Chân bùn cháy nắng bàn tay
Tâm hồn thanh thản ấm say mặn nồng
Chợ đời chất bụi chẳng trông !
 
Vivi
Norway 04.03.2006

Thấm sâu
 
Nhìn thấm sâu, hạt lệ đong
Quê hương lành lạnh, từng vòng mây đen
Buông lên đồng ruộng nước phèn
 
Tình đời cạn đục, ao sen biến màu
Tiếng lòng cây lúa buồn đau
Hạt vàng tím ruột, ôm nhau ngóng trời
 
Tháng năm giông bão bời bời
Đồng xanh bật gốc, não đời nhà nông
Cháy bàn tay, vẫn trắng không
 
Bóng mờ đêm tối giữa đồng bơ vơ
Cúi hôn mặt đất nhạt mờ
Thấu vòng tay mộng, bơ phờ nhẹ buông !
 
Vivi
Nauy 02.5.06

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s