Trả lại tù binh

Trả lại tù binh 

Hãy trả lại “Tù Binh” chết đoạ đày 
Mà đảng gọi là “cải tạo” hăng say 
Giam chốn rừng sâu oằn vai trâu ngựa 
Đánh đập dã man, sỉ nhục từng ngày 
Mỗi bữa ăn độn rau rừng lót dạ 
Bệnh chẳng thuốc thang, trù dập đắng cay 
Chết manh áo rách, quan tài chiếu quấn 
Vứt xuống mồ nằm sấp ngửa, cong quay 
Hãy trả lại “Tù Binh” chết đọa đày !!! 

Vivi 
Nauy 28.10.07

Trả hồn kẻ sĩ 

Trả linh hồn Kẻ Sĩ chết oan khiên 
“Nhân Văn Giai Phẩm” máu lệ triền miên 
Chôn sách, bút đáy ngục tù tăm tối 
Giết Kẻ Sĩ bằng thủ tiêu, gông xiềng 
Mấy chục năm lòng Dân Tộc u uất 
Triệu triệu đêm hồn Sông Núi đảo điên 
Tội ác này đảng hồ luôn gieo rắc 
Đỏ quê hương, đỏ dòng sử Rồng Tiên 
Trả linh hồn kẻ Sĩ chết oan khiên 

Vivi 
Nauy 14.11.07

Trả mạng thuyền nhân 

Hãy trả mạng cho những người thuyền nhân 
Kẻ chết biển, người chết ngục vô thần 
Xác bồng bềnh treo đầu con sóng bạc 
Hồn ngất ngây khát nước tắt thở dần 
Chết tức tưởi bỡi những tên hải tặc 
Hãm hiếp rồi vứt xuống biển vong thân 
Người bị bắt đày rừng sâu nước độc 
Xương thịt tiêu tan vào đảng hung quân 
Hãy trả mạng cho những người thuyền nhân 

Vivi 
Nauy 01.11.07

Trả nạn nhân 

Hãy trả nạn nhân cải cách 
Hàng trăm ngàn mạng đau thương 
Chết u uất, chết đoạn trường 
Máu oan ai oán thê lương biển sầu 

Đảng manh nha, lừa dân tố 
Trói tay, sỉ nhục, bới người 
Rồi đánh ngã gục máu rơi 
Thịt xương mềm nát tả tơi hình hài 

Đảng âm mưu, tố man dã 
Cột chân hành hạ nạn nhân 
Búa, dao, tra nã xác thân 
Dằm băm cho hả dã tâm đảng hồ 

Hãy trả nạn nhân tố khổ 
Cho hồn bi thảm thảnh thơi 
Cho tình người Việt đầy vơi 
Cho thơm trang sử đời đời hương sen ! 

Vivi 
Nauy 02.11.07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s