Mây tím rừng khô

Mây tím rừng khô
 
Mây tím ngỡ ngàng núi bạc
Rừng cây khô lạc chiều nao
Bên đồi đất khách buồn trao
Nghĩ về cố xứ lệ trào tháng tư
 
Non nước bây chừ tang trắng
Cây xanh lộc vắng mạt tình
Dật dờ tiếng Quốc điêu linh
Biên Cương, Hải Đảo bóng hình thê lương
 
Nhớ thuở quê hương ảo nhủ
Tháng tư áo rũ tang cài
Tháng tư ngục tối trần ai
Tháng tư tận diệt, khổ sai Tộc Hồng
 
Mây tím mòn trông năm tháng
Thẫn thờ ngao ngán rừng khô
Con đường đổi mới ngập mồ
Linh hồn gỗ đá vọng nô bạc đầu !
 
Vivi
Nauy 03.4.2008

Loa Việt cộng 

Loa việt cộng rao ra rả 
Đánh Mỹ cút, đánh Ngụy nhào 
Mỹ về từ thuở năm nào 
Nay Cộng trải thảm quỳ chào Mỹ qua 

Đảng chửi Ngụy ôm chân Mỹ 
Mà nay con cháu tặc hồ 
Con quan, con tướng lô nhô 
Cúi hôn gót Mỹ bi bô xứ người 

Đảng loa vượt biên phản Quốc 
Bắt về bằm xác vịt ăn 
Nay về ngang dọc mỗi năm 
Nào đâu dám đụng lông quăn Việt Kiều 

Việt cộng loa Ngụy bóc lột 
Mà nay dân chúng kêu oan 
Mất nhà, tài sản tiêu tan 
Không trả còn đánh dã man dân lành 

Lời Cộng nói toàn gian dối 
Lòng dân ngao ngán chẳng nghe 
Nhưng vì cùm trói, búa đe 
Tai đành phải bịt tạm che qua ngày ! 

Vivi 
Nauy 31.10.07

Lệ mẹ sầu bi 

Ôi ! “Thân Mẹ Sầu Bi” máu đổ 
Run dòng sông sóng vỗ u hồn 
Oan khiên non nước mặn nồng 
Mạt đời tình tuyệt, thấm hồng khăn tang 

Đêm đen tối, sao vàng le lói 
Soi đường mồ, lang sói lô nhô 
Nào gươm, nào búa, hoan hô 
Chém đâm thân mẹ phơi khô đoạn trường 

Tình của mẹ lòng thương vô hạn 
Dang tay gầy đón nạn thay con 
Dù cho thân xác héo hon 
Mong con hạnh phúc, không còn rẽ đôi 

Chuông khắc khoải từng hồi thúc dục 
Lênh đênh giòng “Nước Đục” thê lương 
Vọng buồn “Kính Trắng” bá vương 
Vô tâm, loạn tính, bất thường, vô tri ! 

Vivi 
Nauy 27.02.07 
(Đức mẹ sầu bi Pieta, 
Bị đập 30.01.07 
Tỉnh Ninh Thuận)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s