Ngẫm buồn Sông Núi

Ngẫm buồn Sông Núi
 
Nghĩ về Cố Quốc tim tan vỡ
Trước cảnh Tàu Ô ngự Nước Nhà
Ai là con Việt lòng sao nỡ
Tiếp tay cho giặc đào mồ cha
 
Ba Đình giặc chiếm xây lăng mộ
Từ thời Hồ Duẩn rước Tàu vô
Dòng tộc họ Mao ngồi phổ độ
Giống nòi Hồ Đảng lụy thân nô
 
Giặc Tàu truyền kiếp xâm lăng mộng
Thanh niên nội ngoại há ngồi tu
Giặc Hồ truyền kiếp lòn Tàu Cộng
Lòng dân nội ngoại hận thiên thu
 
Ngẫm buồn Sông Núi trời quê mẹ
Bao đời xây đắp máu cha ông
Nam Quan, Hải Đảo trôi nhè nhẹ
Công Hàm Bán Nước hiến bể đông !
 
Vivi
Norway 24. feb 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s