Bồi tình đỏ đen

Bồi tình đỏ đen

Việt cộng đỏ đen lừa mãi lừa
Lừa thứ chi, “nghị quyết ba sáu”
Mang nhuộm đỏ nai tơ con cháu
Nơi xứ người hạt máu lìa quê
 
Lũ bồi tình đen đỏ chán chê
Ngậm củ gì ? há mồm hủ lậu
Úp mặt chui qua từng cửa hậu
Kiện thưa gì ? bưng chậu đỏ đen
 
Đà quá rõ những mặt gian hèn
Sơn đen đỏ núp sau bóng tối
Dụ những tên loi nhoi múa rối
Tham lợi danh móc nối tanh tanh
 
Hãy ngẩn đầu nhìn thấu trời xanh
Soi thế giới lập nền dân chủ
Đừng có đem mị lừa quyến rủ
Cậy “Tự Do” cổ vũ kiện thưa
 
Người tị nạn cộng sản chẳng ưa
Lũ bồi tình kết bè Việt Cộng
Sẽ vạch mặt đập tan tham vọng
Lũ núp bóng dù lọng “Việt Kiều”
 
Vivi
Norway 21.5/2010

Buồn phận lê dân
 
Trang sử chứa đầy ô nhục
Núi nghiêng-Sông đục-Dân oan
 
Ngẩm nghĩ não đầu Non Nước
Giặc nô quì rước giặc Mao
Âm thầm hiến đất, biển trao
Xây lò xáo thịt, máu trào đỏ sông
 
Nuôi hận chất chồng truyền kiếp
Gây thù nối tiếp chia ly
Muôn dân đời rũ ai bi
Cùm trong chế độ, mấy nghì xót thương
 
Mẹ Việt đoạn trường nhân ái
Vuốt sầu thế thái phù vân
Ngậm buồn số phận lê dân
Đảo lừa cướp đoạt cả thân lẫn hồn
 
Dân Tộc vùi chôn độc trị
Trí gian tâm mỵ tham nô
Giang Sơn tràn ngập hoang mồ
Giặc Mao ngự trị cơ đồ Tổ Tiên !
 
Vivi
Norway 19.2.2009

Đỉnh lừa Ba Đình
 
Đúc tượng xây mồ viết sách
Đích danh lòn lách đảng hồ
 
Thời đại “Ba Đình” múa rối
Đời dân đen tối vô bờ
Màng nhung lãnh đạo nhớp nhơ
Phá tan Đất Nước mịt mờ tương lai
 
Lòn giặc bất tài hống hách
Tham ô viết sách tụng ca
Giả nhân lừa đảo tâm ma
Mỵ đời tà đạo, Sơn Hà hiến dâng
 
Cướp của lương dân đúc tượng
Khoe cùng khỉ vượn hoan hô
Lấy tiền bán Nước xây mồ
Dựng nhà đỏ ối, tội đồ thiên thu
 
Lê khả phiêu tru dân tộc
Cùng phường ác độc thờ hồ
Quì mao, lạy mác bợ nô
Lừa dân diệt chủng, mưu mô cộng tàu !
 
Vivi
Norway 04.2.2009

Đón tết xứ người
 
Tiếng pháo giao thừa vang nổ
Nghe lòng tủi hổ cố hương
Lê dân họa kiếp Mán Mường
Cùm trong chế độ bá vương độc tài
 
Độc đảng ngoại lai bán Nước
Tham quan mua tước Tàu ô
Việt gian, Việt cộng, Việt nô
Hè nhau tẩu tán cơ đồ Tổ Tiên
 
“Trí tuệ độc điên” Hà Nội
Nối đuôi gieo tội hận thù
Ba Đình thủ phạm cai tù
Tiếp tay Tàu Cộng dập trù Giang Sơn
 
Mấy chục năm hờn đón tết
Xứ người đếm tuyết lệ pha
Ai là kẻ, lìa quê cha
Có nghe ngục tối quê nhà oán than !
 
Vivi
Norway 01.01/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s