Im lặng là tội

Im lặng là tội
 
Im lặng nhìn Nước Non đổ nát
Ải Nam Quan, Bản Giốc tiêu tan
Rừng Tây Nguyên giặc Tàu khai thác
Mồ cha ông quật xác điêu tàn
 
Im lặng nghe sóng gầm Hải Đảo
Thuyền ngư dân giặc đuổi vô bờ
Cảnh bạo tàn tru dân thảm não
Hồn điêu linh mất chủ bơ vơ
 
Im lặng sống bên bờ vong Quốc
Là tim khô, lưỡi gỗ, vô tâm
Đảng nội gian từng ngày cắt đất
Dâng ngoại bang chà đạp lê dân
 
Im lặng là tội đồ bán Nước
Thờ Tàu Ô đồng hóa Non Sông
Làm tay sai Ba Đình mua tước
Trí thức ơi ! Chẳng lẽ ngồi trông
 
Đã đến lúc đồng tâm hiệp lực
Xóa gian quyền, đuổi giặc ngoại xâm
Chờ đợi ai ? Sao không tận sức
Cứu Giang Sơn bảo vệ muôn dân !
 
Vivi
Norway 03.8/2009

Khúc tình sầu
 
Độc đoán độc tài độc trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm
 
Ngẫm nghĩ sầu giăng tóc bạc
Giống nòi Hồng Lạc điêu linh
Còn đâu hào kiệt nặng tình
Vì dân, vì Nước, tạc hình yên thâm
 
Núi ngã nội xâm cuồng loạn
Vàng thau bệnh hoạn lạc màu
Lê dân hứng trọn kiếp đau
Giữa dòng thế sự, rối nhàu tim son
 
Mẹ Việt thân mòn mục nát
Đắng cay, chua chát, lệ tràn
Độc tài gieo bệnh nguy nan
Độc tài cấy nạn cơ hàn thiên thu
 
Trang sử rối mù tâm khảm
Đổi đời sầu thảm triền miên
Mấy mươi năm chuốc ưu phiền
Ai ơi có thấu Rồng Tiên đọa đày !
 
Vivi
Norway 06.3.2009

Mán Mường thống trị
 
Tiếc thương công đức vua Hùng
Để cho Mường Mán trét bùn đắng cay !
 
Chế độ tạo đời gian trá
Tình người sỏi đá vô tri
Đua tranh cướp phá chỉ vì
Chủ trương hiến pháp man di Mán Mường
 
Độc đảng ma dương thống trị
Quan quyền chức vị lưu manh
Bợ trên đạp dưới tranh dành
Đê hèn ích kỷ, công danh đen sì
 
Tộc Việt chia ly thù hận
Từ ngày gian lận đảng “hồ”
Sĩ phu trù dập hoang mồ
Ai ơi ! Có thấu tông đồ Rồng Tiên ?
 
Tổ Quốc họa điên tận mạt
Mán Mường chiếm đoạt quyền uy
Buôn Dân – bán Nước – nô tì
Dựa Tàu độc trị, lâm ly giống nòi
 
Hãy vứt thân tôi chức tước
Cho dân hưởng phước cư an
Diệt gian bỏ hận tham tàn
Non sông hoa nở ngập tràn hương yêu .
 
Vivi
Norway 09.10/2009

Một trời thương đau
 
Một trời đau, một trời thương
Xót xa Cây Quế, Mán Mường nó leo
 
Mường Mán ngai vàng thống trị
Cung Đình hư vị quyền uy
Vàng thau xáo trộn gian phi
Nước Non chìm đáy vô tri tế đời
 
Mạt kiếp cạn lời sóng vỗ
Rừng Thiêng lá đổ thở than
Bùn Bauxite, đảo giặc tràn
Hoạ dân diệt chủng, cơ hàn thiên thu
 
Tổ Quốc ngồi tù ngục sĩ
Sử xanh cực bỉ bạc màu
Tộc Việt ơi ! Hãy nhìn nhau
Cho hoa sen nở, xoá đau giống nòi
 
Mường Mán nô bồi đen đỏ
Hung Quân chẳng bỏ độc tài
Hồi chuông thiên cổ đổ dài
Tiếc thương Cây Quế hình hài tả tơi !
 
Vivi
Norway 05.6/2009

Mỵ lừa gian xảo
 
Ngày nao vượt biển tìm đường
Lánh xa cái đảng Mán Mường dã man !
 
Đất Nước côn đồ lãnh đạo
Cửa quyền ắt tạo gian manh
Từ thành đô đến rừng xanh
Sĩ gian, trí xạo đua tranh đảo lừa
 
Chế độ ngụy bừa yêu Nước
Giả nhân thí phước ấm no
Hô độc lập, tụng tự do
Xảo gian cả đảng, quanh co ngàn điều
 
Hội nghị Việt kiều đảng mỵ
Âm mưu độc trị dài dài
Giặc Việt kiều, giặc tay sai
Manh tâm nối giáo, ngoại lai giặc hồ
 
Cả Nước ngập mồ vô tội
Bể đông hấp hối hồn oan
Ai là tỵ nạn đảng gian
Soi tâm điểm mặt, ma đàn lợi danh !
 
Vivi
Norway 25.11/2009

Nạn lừa áp bức
 
Trí thức nội gian tàn độc
Mỵ dân nô bộc Tàu Ô
 
Khổ nạn dân đen bị lọc lừa
Thiên thu uất hận mấy cho vừa
Tưởng tiếc ngậm ngùi cầu nguyện đốt
Một nén nhang lòng lệ tiễn đưa
 
Non Nước thì thầm nỗi xót xa
Lá xanh vội úa máu chan qua
Từ khi mẹ khóc nội gian rước
Chế độ độc tài xáo nồi da
 
Ai gây áp bức, ai gieo thù ?
Ai cướp đời dân tối mịt mù ?
Hơn bảy mươi năm thờ ngoại giặc
Tiếp tay Hán hoá Ba Đình tru
 
Máu đổ dân đen quá đủ rồi
Nội gian trí thức vứt thân tôi
Há lẽ chờ dân đòi nợ máu
Chừng ấy mới thôi ! Thế mới thôi !
 
Vivi
Norway 3/2009

Ngẫm buồn quê mẹ
 
Hãy vứt tâm nô lừa mỵ
Cho đời thạnh trị an vui
 
Dân Tộc phân ly thù hận
Tan gia gởi phận xứ người
Đêm đêm ngồi đếm sao trời
Ngẫm buồn quê mẹ tả tơi giống nòi
 
Tiếng Quốc từng hồi vang vọng
Tim nghe tủi đọng bờ môi
Giang Sơn cắt xé làm đôi
Nửa treo đỉnh bạc, nửa trôi lạc loài
 
Mẹ Việt ngóng hoài tang rũ
Khăn sô buông phủ trường sơn
Khắc sâu trọn kiếp oan hờn
Chi Lăng lệ úa, chập chờn Nam Quan
 
Tai hoạ ngập tràn Dân Tộc
Trí nô gian độc vô tri
Độc tài, độc mỵ, độc si
Cậy Tàu chà đạp lâm li giống nòi !
 
Vivi
Norway 16.2.2009

Ngẫm sầu Tộc Việt
 
Ngẫm nghĩ buồn đau Non Nước
Ba Đình đón rước Tàu vô
Giang Sơn tràn ngập Giặc Ô
Rừng vàng biển bạc, cơ đồ tiêu tan
 
Bauxite vành tang tai họa
Cao nguyên giặc toạ đóng quân
Nguy cơ diệt chủng rất gần
Sĩ Phu có thấu, lòng dân kinh hoàng
 
Biển hận ngập tràn Giặc Đỏ
Biên cương mở ngõ ngoại xâm
Quan Tướng mù, anh hùng câm
Xưng danh “Trí Tuệ”, âm thầm hiến dâng
 
Xương máu lê dân cạn đổ
Trải dài Đất Tổ cha ông
Căm căm trí thức tâm hồng
Tôn vinh độc đảng, thờ tông độc tài
 
Ngẫm nghĩ hình hài Tộc Việt
Gian thần tru diệt triền miên
Lẽ nào “Chí Sĩ” thản nhiên
Để cho nội giặc hèn điên cỡi đầu !
 
Vivi
Norway 28.5/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s