Thu nhạt Nauy

Thu nhạt Nauy 

Thu nhạt Nauy gieo đổi mầu 
Hạt mưa tuyết nhẹ cài tang sầu 
Tình nay thầm kín thay màu áo 
Duyên cũ lặng câm giữ bạc đầu 
Trăng đứng đầu sông chờ nguyệt lão 
Mây cài đỉnh núi đợi mưa ngâu 
Ráng hanh bóng ngã vàng thu chết 
Một chút bất ngờ chút thấm sâu 

Vivi 
Nauy 5.9.06 

Thu nhớ vương 

Rừng thu vang vọng gió xôn xao 
Mái tóc em bay lá nghẹn ngào 
Con suối thì thầm lời bỡ ngỡ 
Cỏ non than thở tiếng rì rào 
Em đi hiu quạnh mây hàn đọng 
Trăng đứng bơ vơ mắt lệ trào 
Lưu luyến nắng hè bao ấp ủ 
Bóng mây lấp ló mặt hồ ao 

Vivi 
Nauy 17.8.06 

Tình thu ảo

Thu về thầm nhắc mộng ban đầu 
Duyên nợ ba sinh thấm hạt châu 
Dang dở tơ hồng đong hạt nhớ 
Lênh đênh sóng bạc gợi tình sầu 
Thơ hàn khép kín treo đồi núi 
Mộng dệt ly tan chất bể sâu 
Lá úa chiều xuân hồn lạc kiếp 
Tình thu ảo ảnh vọng tang dâu !

Vivi 
Nauy thu 2006

Trăng thu 

Vầng trăng tàn úa cuối canh thâu 
Đốt trái tim yêu thấm nỗi sầu 
Mộng đẹp chứa chan đầy luyến ái 
Cuộc tình thầm kín vẫn hằng sâu 
Giọt mưa nhẹ ướt tô xanh tóc 
Hạt tuyết phủ quanh thấm bạc đầu 
Mộng ảo tương tư trong mắt đợi 
Sông sâu sóng bạc sá gì đâu 

Vivi 
Nauy 5.9.06

Xuân phận bạc 

Xuân đi xuân đến xuân nơi đây 
Héo rũ tình xuân đong chất đầy 
Lưu lạc xứ người hồn quạnh quẽ 
Vấn vương quê mẹ dạ buồn say 
Lênh đênh bóng lạc tình lang cũ 
Lặng lẽ hồn hoang phận kiếp này 
Xuân đến làm chi thêm hạt nhớ 
Lệ tình trào nặng thấm môi cay 

Vivi 
Nauy 28.12.06 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s