Buồn tháng tư đen

Buồn tháng tư đen
 
Ngẫm tháng tư, buồn tháng tư đen
Tổ Quốc thay tên lê phận hèn
Tử khí hận thù, đời ác nghiệt
Nhà tù nổi dậy khắp rừng sâu
 
Con xa cha, vợ biệt tin chồng
Tàn đêm dõi bóng mỏi mòn trông
Ai oán đầu non hồn lạc tủi
Khổ sai trù dập máu tràn sông
 
Tháng tư đen một trời đau thương
Dân Miền Nam ngục trần thê lương
Lửa độc gian cửa nhà cướp sạch
Lê gông cùm khắp cả quê hương
 
Ngoảnh nhìn lại mấy chục năm qua
Tộc Việt ly tan, lạc mộ cha
Nhà tù chật ních đầu xanh bạc
Hồn Quốc lang thang máu lệ pha !
 
Vivi
Norway 27.4.2011

Tháng tư nô gian
 
Hòa bình máu đổ, cơ hàn
Tự do, hạnh phúc lệ tràn bể đông
 
Tháng tư đen, một ngày thống nhất
Nỗi vui mừng tiếng súng lặng êm
Đời xinh tươi vội tàn bay mất
Cảnh tù đày máu đổ càng thêm
 
Hai mươi năm lửa bom ngăn cách
Vợ xa chồng mắt lệ héo hon
Hòa bình đến, bóng chàng trên vách
Hắt hiu sầu nát trái tim son
 
Ai ca tụng quê hương độc lập ?
Tiệc hoan hô cướp của thu nhà
Ai rước giặc ngoại bang sáp nhập ?
Hiến rừng xanh, làm chủ Sơn Hà
 
Tháng tư đen nhuộm đời bầm tím
Dân Tộc chìm đáy bể nô gian
Mẹ Việt Nam xác hồn tẩm liệm
Mấy ngàn năm Văn Hiến điêu tàn !
 
Vivi
Norway 28.4.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s