Quốc nạn hoạ dân

Quốc nạn hoạ dân
 
Độc đảng, độc tài, độc trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm
 
Tàu đỏ tràn vô độc phá
Tây nguyên sỏi đá thở than
Đổi đời Quốc nạn cài tang
Phủ lên đất Mẹ, trăm ngàn năm sau
 
Bauxite thải màu độc hại
Tương lai hủy hoại kinh hoàng
Rừng khô sinh vật điêu tàn
Đời dân bệnh tật, lầm thang di truyền
 
Tộc Việt cơ duyên tận mạt
Kiếp người như hạt thu sương
Ai trồng ác độc quê hương
Ai mang giặc đỏ, tang thương giống nòi ?
 
Hãy vứt tôi đòi ích kỷ
Xóa ngay độc trị vô nhân
Trí thức ơi ! Hoạ muôn dân
Nguy cơ diệt chủng, phù vân Lạc Hồng !
 
Vivi
Nauy 07.5/2009

Rồi ba mươi năm
 
Ba chục năm dư hiện rõ
Tà tâm nhuộm đỏ non sông !
 
Ngẫm nghĩ cố hương quá não nề
Sự đời lừa mỵ buồn lê thê
Bán buôn danh lợi mây tan tác
Đày đọa thị phi núi hận chờ
 
Giang Sơn vừa dứt lửa binh đao
Liền tra xích đỏ ngục tù lao
Trang sử anh minh đành vĩnh biệt
Thanh bình soi lệ kiếp xanh xao
 
Vì đâu Tổ Quốc họa lâm nguy ?
Vì đâu Dân Tộc mãi chia ly ?
Nô trí tham danh tranh thế lực
Ngoại bang quì rước cậy quyền uy
 
Ba chục năm dư tóc bạc pha
Xứ người thổn thức ngóng quê cha
Bao giờ đốt sạch loài tâm khấu
Ngày ấy ân tình thắm nở hoa !
 
Vivi
Norway 17.9/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s