Sĩ Mán Mường

Sĩ Mán Mường
 
Ba Đình tụ sĩ Mán Mường
Mị dân diệt Tổ, bá vương độc tài
 
Độc đảng lao nhao Mường Mán
Kết bè rao bán Non Sông
Rừng xanh Bauxite nhuộm hồng
Công Hàm dâng đảo, bể đông khóc thầm
 
Hiến đất mưu thâm nuôi đảng
Cậy quân giặc Hán tru dân
Tộc Hồng tựa cánh phù vân
Cùm trong độc đảng sát nhân vô hồn
 
Chế độ liệm chôn Dân Tộc
Đảo lừa, tàn độc, bất lương
Đảng tồn nhờ sĩ Mán Mường
Làm thân nộm khuyển mở đường Tàu vô
 
Độc đảng, độc nô, độc mị
Ngu dân ắt bị diệt nòi
Ai ơi ! Hãy vứt thân tôi
Vứt ngay cái đảng nô bồi ngoại xâm !
 
Vivi
Norway 19.01/2011 

Hạt giống đỏ
 
Con vua sẽ được làm vua
Đổi đời con đảng thi đua độc quyền
 
Hạt giống đỏ trồng độc trị
Cha lừa, con mị, cháu gian
Dân đen khô lệ cơ hàn
Mạt gia bạc Nước, ly tan giống nòi
 
Chế độ tôi đòi Tàu Cộng
Chứa đầy tham vọng nô tài
Cha truyền con nối tay sai
Hiến rừng dâng đảo, lạc loài thiên thu
 
Phu Sĩ đảng tru tận diệt
Tướng quan quân phiệt giặc tham
Cha làm tướng, con làm quan
Đời đời nối tiếp, Hán gian nắm quyền
 
Tộc Việt triền miên nô lệ
Trải bao thế hệ đắng cay
Ai ơi ! Hãy góp bàn tay
Xóa nền độc trị, đổi thay sinh tồn
 
Vivi
Norway 25.01/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s