Tiến sĩ ba xu

Tiến sĩ ba xu
 
Bằng cấp Ba Đình rao bảng khoe
Chui ra từ lỗ cái “Trai He”
Thi văn lố ngố lòng đen tối
Học giả phường chèo dạ tím hoe
Trí thức nô tài đầu đỏ ối
Sĩ phu lòn lách lưỡi vàng khè
Cái thời Chủ Nghĩa đảng hồ tặc
Tiến sĩ ba xu khắp xó hè
 
Vivi
Norway 6.9/2009

ØTháng tư bầm 

Tháng tư xuất hiện lắm loài ma 
Lẩn quẩn ngày đêm nó quấy ta 
Vĩ đại anh hùng dài mỏ vịt 
Đỉnh cao trí tuệ rộng mồm xà 
Lom khom đầu bạc khoe công tội 
Lố nhố râu xanh kể chánh tà 
Ta muốn nhét vô cho khuất mắt 
Nhưng còn đầy nghẹt phẩn chưa ra . 

Vivi 
Norway 20.4.1995

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s