Miền đất tử

Miền đất tử
 
Nghĩa Điền thánh địa nở hoa
Trải tình suối nhỏ,non hòa lòng nhân
Tình dân đây,sống chí thân
Thần linh núi biếc, ân cần suy tôn
 
Kể từ cờ đỏ cộng nô
Dựng nhà tù ngục nặng mồ non xanh
Cán, quân, sư, sĩ cam đành
Máu xương thịt đổ hôi tanh rẫy đồng
 
Bước vô đây trói, cùm, gông
Biệt giam, lao động chẳng trông ngày về
Làm thân trâu ngựa nặng nề
Nắng mưa, đói lạnh nào hề nghỉ ngơi
 
Nghĩa Điền ơi ! Thảm đầy vơi
Chết không manh áo, chẳng lời chuông than
Kiếp tù đây, sống bất an
Đảng Hồ tàn độc, lệ tràn chúa đau !
 
Vivi
29.4.1999
(Trại Nghĩa Điền) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s