Văn sĩ nô

Túi gian
 
Càng nghĩ càng đau càng xót xa
Túi gian vô đáy chẳng buông tha
Mị lừa chồng chất thâm sông núi
Đày đọa ly tan lụy nước nhà
Lòng Mẹ ngàn năm đong tủi nhục
Thân Cha một kiếp hứng sầu pha
Thẩn thờ đất khách nhìn quê cũ
Chỉ thấy mây tang phủ trắng ngà !
 
Vivi
Norway 28.8/2010

Vá mộng chờ
 
Bến hẹn đêm xuân lộng nguyệt mờ
Tương tư e ấp mối tình thơ
Con thuyền định mệnh chào từ tạ
Dòng nước trầm kha liệm ước mơ
Lạc xứ quê người buồn quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Vuốt sầu nối nhịp đường tình tự
Vớt nửa vầng trăng vá mộng chờ
 
Vivi
Norway 19.2.2011

Văn sĩ nô
 
Ngẫm nghĩ mà ghê văn sĩ nô
Bã mồi danh lợi khum lưng vô
Lương dân bịt mắt vì bồi bút
Hiền sĩ trói tay bởi giặc hồ
Giả đạo lừa dân đời thảm hại
Tà thần diệt tổ phận lô nhô
Non sông u uất hồn quê mẹ
Thơ thẩn mình ta tưới lệ mồ
 
Vivi
Nauy 28.11.07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s