Việt trí sĩ

Vạt nắng Nauy
 
Vạt nắng Nauy vàng nhạt mầu
Cài ngang đỉnh nhớ chít tang đầu
Quê nhà cốt nhục băm xơ xác
Đất khách ruột mềm nghĩ thấm sâu
Trăng đứng đầu non chờ tạnh gió
Mây về chân bể đợi mưa ngâu
Tương tư bóng cũ đâu đây đó
Hong chút nắng vàng sưởi bể dâu
 
Vivi
Nauy 5.9.06

Việt trí sĩ
 
Việt cộng chủ mưu bán nước nhà
Rước Tàu, Nga cộng chiếm quê ta
Việt gian lập đảng tru nòi giống
Trí bợ kết bè nộp đất cha
Việt háo tham danh phò chế độ
Sĩ lừa hám lợi bám đời ma
Việt nô truyền nối độc tài trị
Dân tộc thiên thu máu lệ nhòa
 
Vivi
Norway 26.2/2011

Vịnh xuân mèo
 
Tống khứ hổ đi lại rước mèo
Đón xuân hỷ xả dạ mừng teo
Mai đào lộng sắc rừng mơ úa
Ong bướm đan xuân dáng mốc meo
Tiếng Quốc lìa quê sầu chất ngất
Tơ lòng hoài xứ cảm cheo leo
Quanh năm khất thực quăn queo nhận
Lê phận meo meo thỏa chí trèo
 
Vivi
Norway 05.2/2011 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s