Con cháu vua Hùng

Con cháu vua Hùng
 
Hề hề rước giặc ngự quê hương
Tạo cảnh thực hư hề nhiễu nhương
Trước mắt rừng vàng thuê bán thục
Sau lưng biển bạc hiến dâng nhường
Giang sơn giày xéo sầu u uất
Dân tộc ly tan ngẫm đoạn trường
Con cháu vua Hùng thề lập Quốc
Xây đời hạnh phúc hòa quân vương !
 
Vivi
Norway 01.7.2012

Chiều buồn nhớ Nước
 
Chiều buồn giăng sợi tím vàng hoe
Nhớ Nước bơ vơ ngắm ráng hè
Lác đác chân trời tia nắng lạc
Lang thang đỉnh núi áng mây che
Xa nhà sầu rót vài chung sử
Lìa quốc nỗi đong một chén vè
Lạc xứ thanh bình hoài vọng ước
Quê nhà sạch bóng giặc lăm le !
 
Vivi
Norway 07.7.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s