Thời thế

Thời thế

Thế sự trắng đen lắm mốc meo
Đua chen danh lợi bám thân trèo
Tranh dành thế lực gây đời mạt
Mua chuộc quyền uy tạo kiếp nghèo
Lừa mị tự do gào thét vỗ
Ỡm ờ dân chủ tụng truyền reo
Thế thời thời thế đà ngao ngán
Ngẫm lại lợi danh cũng tựa bèo !

Vivi
Norway 23.6.2012
Hề giả hề

Giả tạo trơ trơ hề giả hề
Nước non tàn mạt tự u mê
Lừa dân bịt mắt đời tăm tối
Tru sĩ vắt tâm trí não nề
Nhớ cội tan gia lòng ảo não
Thương nòi lìa quốc dạ lê thê
Quật hồn con tạo khai mồ trí
Khử độc nội gian tề khử tề !

Vivi
Norway 04.7/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s