Trăng viễn xứ

Trăng viễn xứ
 
Chiều về viễn xứ trăng buồn teo
Bóng ngã lao xao mặt nước treo
Lìa xứ đau lòng đời quạnh quẽ
Xa nhà chua xót phận cheo leo
Nửa vầng trăng rụng bờ non nước
Một áng mây trôi góc suối đèo
Vuốt mặt soi trăng sầu Quốc lạc
Nghe hồn quê mục tựa thân bèo !
 
Vivi
Norway 28.6.2012

Tháng tư ngẫm nghĩ
 
Tháng tư ngẫm lại nghĩ mà ghê
Cùng giống đày nhau hết chỗ chê
Hành hạ giam cầm hồn ủ rũ
Khổ sai cải tạo xác lê thê
Nhà tù ngang dọc trời kinh khiếp
Xiềng xích dọc ngang đất não nề
Mấy chục năm rồi ôm giữ mãi
Độc tài thống trị mị say mê !
 
Vivi
Norway 10.4.2012

Điểm mặt
 
Ngẫm buồn con tạo rũ tà dương
Thế sự đảo điên buổi nhiễu nhương
Trước mắt phô trương xây Tổ Quốc
Sau lưng thầm lặng bán quê hương
Diệt vong Tộc việt căm căm hận
Đày đọa lê dân xót xót thương
Há lẽ ngồi nhìn non nước mất
Bút ngay điểm mặt giặc tà vương
 
Vivi
Norway 27.02.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s