Vá thói đời

Vá thói đời
 
Bóng ngã đồi non phủ nghẹt trời
Thói đời giăng tối khắp muôn nơi
Tà tâm vô đức thiên đường dạo
Tích phước tri ân địa ngục chơi
Tụ tụ sơn lâm hoa chướng tụ
Rơi rơi phố thị lệ sầu rơi
Kiếp người lẩn quẩn tình vay mượn
Vuốt nợ hư vô vá thói đời !
 
Vivi
Norway 16.02.2012

Hoài xuân
 
Tuyết về kết nụ đón đông sang
Lại nhớ quê nhà xuân ngỡ ngàng
Rồng lộn khoe khoang bay hóng hách
Mèo queo lầm lũi tẩu ngang tàn
Ngo ngoe phong nguyệt đùa ray rức
Lố nhố đào mai nở rộn ràng
Lưu lạc xứ người hoài nguyện ước
Cố hương xuân mới vạn bình an !
 
Vivi
Norway 16.01.2012

Vịnh hè lưu xứ
 
Vạt nắng trưa hè bay trắng bay
Trời xanh mây vắng gió buồn thay
Ven rừng chim hót lời thanh thản
Góc bể sóng im giấc ngủ say
Tựa gốc nhân tình sầu chốn cũ
Vịn cành tâm thức xót đời nay
Dạo vườn hoa mộng trời lưu xứ
Tắm nắng thanh bình sạch nợ vay !
 
Vivi
Norway 11.7.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s