Kiến nghị pháp hề

Kiến nghị pháp hề
 
Kiến nghị sửa sai hiến pháp hề
Lao xao hồn nước rũ lê thê
Bao lần thay đổi đà ngao ngán
Mấy bận đổi thay cũng não nề
Con rối trắng đen ôi thảm nạn
Trò lừa đen trắng hỡi u mê
Pháp hề độc trị non sông mạt
Nòi giống ly tan lạc lối về !
 
Vivi
Norway 06.03.2013

 
Đời sự đời

 
Tháng tận năm tàn ngẫm sự đời
Hư hư ảo ảo vẫn đầy vơi
Xứ người lưu lạc mây tang phủ
Quê mẹ đọa đày máu lệ rơi
Thế lực tranh giành mồ nước quật
Lợi danh bám giữ xác dân phơi
Bao giờ xóa sạch phường tham vọng
Cháu Lạc con Hồng mới thảnh thơi !

 
Vivi
Norway 31.12.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s