Nước Non non nước não nề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !

8

CHÚ Ý

*** BLOG – Lưu Trử Thơ ***

*** BLOG – Lưu Trử Tài Liệu ***

___________ *** __________

 

58 thoughts on “

 1. Mùng bảy hạ nêu

  Thôi rồi tết cũng qua rồi
  Hạ nêu cúng một thúng xôi nồi chè
  Tống cẩu đi, rước lợn về
  Thì là năm mới, vùng lên nhân quyền !

  Vivi
  Norway 11.02/2019

 2. CHÚC GIÁNG SINH & NĂM MỚI 2020

  Chỉ tuần nữa, Chúa sinh ra
  Một mình lầm lũi thiết tha chúc đời
  Chúc cho nhân loại vui cười
  Yêu thương tỏa khắp muôn nơi thanh bình
  Chúc cho trần thế phồn vinh
  Lê dân hạnh phúc, đẹp tình Nước Non !

  Vivi
  Norway 17.12.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s