Dư âm tiếng Quốc

demthuzaz9
Dư âm tiếng Quốc 

Ngoảnh lại cố hương bạc tóc
Cờ tang rũ nóc Sơn Hà
Lệ đêm ướp nỗi xót xa
Nghe chim Quốc gọi, cốc pha tủi sầu
 
Khoắc khoải giang đầu u uất
Dòng sông mạch đứt cội nguồn
Trăng non lẻ bóng ru hồn
Nửa treo núi bạc, nửa chôn đáy tình
 
Thổn thức bóng hình từ thuở
Sông hàn nước vỡ ly tan
Cánh chim bạt gió mây ngàn
Lìa quê lạc tổ, cung đàn bi ai
 
Dáng mẹ tang cài ủ rũ
Giữa bờ dâu phủ tình rơi
Bơ vơ tiếng Quốc khốc đời
Dư âm vọng lại, đọng lời cố hương !
 
Vivi
Norway 26. jun 2008 

Advertisement

2 thoughts on “Dư âm tiếng Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s