Xuân đến

chim hót

Xuân đến

Xuân đến bay bay khắp đất trời
Nắng hồng sưởi mộng dệt tim đời
Quốc sầu thế sự non sông lạc
Gia rũ thói đời hạt lệ rơi
Con chữ dăm câu vương bận bịu
Bài thơ đôi ý rối bời bời
Cạn lòng tạc dạ chân thành chúc
Tất cả mọi người hết tả tơi

Vivi
Norway 18.1.2014

5 thoughts on “Xuân đến

  1. Gần tết rồi ,ở Norway Anh Hiếu có đi Hội Hoa Xuân không ?Chộp hình cho em xem với ? 😀

    Chúc Anh ngày mới an vui anh nhé.
    LB@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s