Đa tạ Chiến Sĩ vô danh

zzzzzzxxx991

Đa tạ Chiến Sĩ vô danh
 
Xin tạc bia vàng đa tạ
Sa trường nghiệt ngã bom rơi
Tình anh lính chiến đáp lời
Hy sinh bảo Quốc cho đời cư an
 
Xương thịt máu tràn biên ải
Ngày đêm nào ngại xông pha
Xả thân trấn giữ Sơn Hà
Làng quê phố thị, nhà nhà ấm no
 
Dân chủ, Tự do, Độc lập
Thanh bình tràn ngập ước mơ
Muôn dân khắc cốt tôn thờ
Chí trai Hồng Lạc đắp bờ Non Sông
 
Đa tạ chiến công oanh liệt
Ý Thiên bất diệt sử xanh
Tri ân Chiến Sĩ vô danh
Hậu sinh cung kính lưu dành thiên thu !
 
Vivi
Nauy 19.6.2008 

2 thoughts on “Đa tạ Chiến Sĩ vô danh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s