Hành khất già

hanhkhat

Hành khất già

Hành khất già, về trong đêm
Giữa thành phố chết não nề đắng cay
Mái tóc hoa, gió nhẹ bay
Đắp manh chiếu rách tiếc thay bụi mờ
Lạnh lùng ru giấc trong mơ
Bên đường hiu quạnh vu vơ đôi lời
Bàn tay mòn mỏi đầy vơi
Ngửa xin những hạt lệ đời ấm no
Xót thương hai chữ Tự Do
Gieo trên đất Việt tơ vò non sông !

Vivi
Norway 19.12.2005

One thought on “Hành khất già

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s