Nhặt sầu tiếng Quốc

Hoahongw

Nhặt sầu tiếng Quốc
 
Quốc gọi lạc loài đất khách
Trắng đêm cô quạnh đồi non
Bơ vơ khan khản mỏi mòn
Vọng về quê mẹ héo hon mộ tình
 
Núi ngã điêu linh lạc tổ
Sông chao sóng vỗ u hồn
Mặt sầu tiếng Quốc cô thôn
Đồng hoang lúa rũ, non bồng hoa rơi
 
Đất mẹ mưa đời mạt lộ
Úa rừng từ độ xuân nao
Mấy mươi năm mẹ lệ trào
Tang thương Quốc tủi, sóng gào bể đông
 
Nhìn cánh mây hồng lưu xứ
Khắc sâu quá khứ hồn quê
Nhặt sầu tiếng Quốc vọng thề
Treo cành tâm thức, gửi về cố hương !
 
Vivi
Norway 02.5. 2008

One thought on “Nhặt sầu tiếng Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s