Sự nghèo

z-kdkdkd-99

Sự nghèo
 
Trời cho ta số nghèo hơi tệ
Chán ngắt tình đời buồn méo xệ
Sáng tối bò heo tửu bộn bề
Trưa chiều phở lẩu bia đầy bệ
Ngày chơi ba phố mỏi chân son
Đêm ngủ năm canh an mắt lệ
Tiền bạc chi thu vợ chạy lo
Đời ta như thế mặc ai kệ .
 
 Vivi
Norway 10.11.05

2 thoughts on “Sự nghèo

 1. Chả thiết giầu

  Số tớ cóc giầu nhưng đếch tệ
  Cơm rau no đủ bụng lâu xệ
  Không màng lúa tốt xếp muôn bề
  Chẳng thiết nhà cao leo lắm bệ
  Sân trước tìm thơ thả gót son
  Vườn sau hứng nhạc ngăn mi lệ
  Sống đời đạm bạc chả âu lo
  Ai mộng sang giầu … ôi .. cứ kệ

  NguyễnTâmHàn
  USA May -12-2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s