Tiếng Quốc tương tư

demthuzaz9

Tiếng Quốc tương tư
 
Tiếng Quốc lạc loài hoang dại
Thâu đêm vọng lại xót xa
Tiếc bầy thương tổ nhớ nhà
Nghe hồn tê tái, lệ pha cốc sầu
 
Ngẫm buổi tang dâu từ thuở
Gió mưa tổ vỡ non mòn
Ngậm ngùi thân phận chim non
Lênh đênh sóng bạc héo hon cuộc đời
 
Sương trắng nhẹ rơi ngọn cỏ
Xây mồ hoang nhỏ vô danh
Nắm xương phơi giữa đồi tranh
Âm u góc núi lạnh tanh đá sầu
 
Đêm vắng chìm sâu tiếng Quốc
Vọng đưa non nước đoạn trường
Tương phùng rơi rụng thê lương
Tháng năm u uất tang thương bão bùng
 
Tiếng Quốc não nùng lận đận
Trắng đêm vắt hận điêu linh
Dư âm tiếng mõ ngậm thinh
Thiên thu ẩn một bóng hình tương tư !
 
Vivi
Norway 24. mars 2008

One thought on “Tiếng Quốc tương tư

  1. Bài thơ buồn. Em hi vọng ngày không xa nuớc non sẽ an vui thái bình. Lúc đó anh em bốn biển mới thật là cuả nhau.

    Chủ nhật vui nhé anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s