Khăn tang Tổ Quốc

zznonnuoc7779

Khăn tang Tổ Quốc 

Vi trọng Tộc Hồng Xã Tắc 
Can trường chí vắt Ải Quan 

Tổ Quốc ngoại xâm hống hách 
Lê dân đói rách thê lương 
Làm trai nỡ chối tình thương 
Xả thân Bảo Quốc, sáng gương Tiên Rồng 

Nhớ thuở rợ Mông xâm lấn 
Hán Tàu mấy bận tràn quân 
Máu xương chống giữ Tiền Nhân 
Đắp bờ sông núi, muôn dân an lành 

Nay Chệt tung hoành chiếm đảo 
Cùng quân gian xảo nội thù 
Tài nguyên dầu khí chúng thu 
Chúng quơ vét sạch, chúng xù Giang San 

Hảy quật khăn tang Tổ Quốc 
Trải dài mảnh đất phù sa 
Huyết tâm Dũng Trí diệt tà 
Đuổi quân Tàu Cộng khỏi nhà Việt Nam !

Vivi 
Norway 06.6.2014

Advertisements

One thought on “Khăn tang Tổ Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s