Bóng hình bảy lăm 06

zzmolinha

Bóng hình bảy lăm 06 

Đem xương máu đắp bờ non nước 
Mong xóm làng sống được an vui 
Nào đâu mây phủ đen thui 
Cài lên quê mẹ ngậm ngùi chiều xuân 

Dấu chân mỏi từng đồi dốc lở 
Cho thành đô rực rỡ đèn hoa 
Mù lòa chiếc bóng mù lòa 
Giữa đêm cô tịch vỡ oà tang thương 

Đời lính chiến bỏ tình mang nợ 
Những chuỗi ngày dang dở bờ môi 
Hẹn nhau tình tự đỉnh đồi 
Chờ nhau nghĩa địa, qua rồi tuổi xuân 

Đâu còn nữa mồ yên bến hẹn 
Phế nghĩa trang, hổ thẹn non sông 
Gập ghềnh mộ chí bềnh bồng 
Ai cày, ai xới, ai trồng cây oan !? 

Vivi 
Norway 31.01.2007
(Nghĩa trang QĐ Biên Hoà)

3 thoughts on “Bóng hình bảy lăm 06

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s