Ý Dân – Nguyễn Bá Thanh

bathanhbidoc
Tranh giành miếng ăn và quyền lực thống trị bầy đàn của “Vượn Người” (Marx & Engels… Dialectic materialism).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s