Tiếng Quốc hoài hương

quochoaihuongv1

Tiếng Quốc hoài hương

Từ buổi lìa quê chẳng trở về
Mòn chân viễn xứ nặng hồn quê
Nhớ Nước đau lòng Con Tạo phủ
Khăn tang quê Mẹ rũ lê thê 

Đốt ngọn đèn sầu ngẫm cố hương
Khúc quanh lệ sử đọng thê lương
Sông Tương nước bạc tình khâm liệm
Nòi giống chia lìa thương xót thương 

Mẹ Việt ơi ! Non Nước não nề
Con đường Dân Tộc lụy u mê
Mây hồng phương bắc trời u ám
Phủ cả trời nam mất lối về 

Vận nước lao đao dạ xót xa
Buồn hôn đất khách tủi quê nhà
Rầu rầu tiếng Quốc hoài hương đọng
Trang sử lìa quê máu lệ nhòa ! 

Vivi
Norway 29.01.2015

Advertisements

2 thoughts on “Tiếng Quốc hoài hương

  1. Ghé thăm Vi Vi. Vui mừng gặp người đồng điệu. Những bài thơ yêu nước khắc khoải và chân tình. Chúc sức khỏe để sáng tác và phục vụ. Cảm ơn tấm lòng.
    MPH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s