Nước mạt sĩ nô

zmeme

Nước mạt sĩ nô
 
Thời này nước mạt lắm văn nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Xuyên tạc quấy rầy người chống cộng
Manh nha đánh bóng kẻ “bưng bô”
Thơ văn yêu Nước thì moi phá
Thi phú “lưng chừng” lại rúc vô
Đất nước ly tan dân khốn khổ
Đích danh thủ phạm sĩ gian nô !
 
Vivi
Norway 03.4.2014

Advertisements

2 thoughts on “Nước mạt sĩ nô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s