Tháng tư tranh ngôi

zz-thantuden

Tháng tư tranh ngôi

Tháng tư đen, tháng tư hề
Âm u sông núi, khỉ dê xưng hùng 

Cơn gió tàn đông lay vạt nắng
Xao đồi tuyết đọng trắng thê lương
Tháng tư quê Mẹ mồ hoang vắng
Xin đốt nén hương xóa đoạn trường 

Tháng tư lại về mây tang rũ
U ám non sông lạc lối về
Có gã lìa quê buồn chốn cũ
Cúi hôn đất khách ngỡ hồn quê 

Tháng tư đen một trời đau khổ
Xích hận thù lê khắp núi sông
Gieo tang tóc thịt da máu đổ
Kiếp bi ai tận số Tộc Hồng 

Tháng tư tù ngục đời oan nghiệt
Nát trái tim yêu bạc đỉnh đồi
Tháng tư đày đọa tình ly biệt
Tháng tư Mường Mán nó tranh ngôi ! 

Vivi
Norway 05.3.2015

One thought on “Tháng tư tranh ngôi

  1. Tôi không giỏi về thơ, nhưng cảm nhận thấy thơ của Vivi rất hay, không như bao nhiêu những thứ nói vần vẫn gặp đầy rẫy ngoài đời. Mong sao có những nhà nghiên cứu để tâm đến để khỏi uổng phí những bài thơ đầy cảm xúc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s